I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Dansk Kunsthaandværk

1951 Nr. #6
Her sås en international dekorations- Oppe i Hattfjelddalen, nord for Trondheim, sidder stil, som støttede sig på funktionalismens program, men nogle bønder og forfærdiger sleiver. stempel af hans personlighed og funktionelle ærlighed. En fodbold er simpelthen en gen- af indre struktur og dennes menneskelige funktion.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Den FUNKTIONELLE TRADITION funktionelle tradition havde i de foregaaende tiaar faaet næring fra flere andre sider. Han fald har det hele tiden kendetegnet regnes for den første danske dansk design, at vi har kunnet funktionalist. opfattes som en højborg for Dette er deres særlige produktions- funktionalismen.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2007 Nr. #
Funktionalitet. Lene Friislund Christian Flindt På kunsthåndværkets felter, som de tegnes i dag, hvilepositurer og arbejdsfunktioner i boligen, ar- opereres som helhed både hinsides en traditionel bejdslivet og det offentlige rum. Materialerenhed gens funktioner: indkøb, madlavning, opbevaring, eller kompleksitet.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2004 Nr. #
fyldt med fantasi og finurlighed, som på flugt fra funktionalitetens entydighed. Hun gør det på en måde så klassiske smykkeværdier, som eksempelvis amulettens symbolfunktion, væves ind i et net af komplekse og efterladte, private kommentarer. Funktion og Den dag podiet og montren en aktiv medskabende producent.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2011 Nr. #
funktion og er lige så betydningsladet og sagnomspundet Måske fordi den repræsenterer alt det, vi værner om: den som skoven. Værket Bænk er et gennemført brunt funktionalistiske pudemøbel Gym de Luxe (se s. Gym de i smukt brunt træ er enkelt og funktionelt formgivet. holdninger til ting, funktioner, billeder og beretninger.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1956 Nr. #3-4
En række affunktionalis– brecher auf dem Gebiet der modernen Formgebung von Woh- mens mest fremstående personligheder måtte gå i landflygtig- nungseinrichtung und Gebrauchskunst in Europa. skyld kan påstå, at funktionalismen forbød kunstnerne at bruge deres følsomhed.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Det berømte credo 'form følger funktion' er blevet erstattet af det mere nutidige 'form følger emotion'. Uden at dyrke møbler som rene – den følelsesmæssige pirring – der opstår i selve brugssitua- kunstværker forenede man traditionelt funktionelle hensyn, tionen med produkter og ikke produkterne i sig selv.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer