I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Når vi derfor i dette nummer kaster lys over formidlingen af kunsthåndværk, bliver vores eget over- ordnede valg af retning og indhold for formidling synligt. DANSK KUNST Udgiver: Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning. HÅNDVÆRK Sekretariat: Linnésgade 20, 1361 København K.
Relevansscore: 0,40
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Mange projekter indenfor teater, musik og kunst har modtaget støtte, men blandt de begunstigede er der under en håndfuld projekter med tilknytning til kunsthåndværket. Man fristes til at opfordre kunsthåndværkere til at ansøge mere energisk – når nu muligheden for støtte til kulturprojekter endelig er til stede.
Relevansscore: 0,39
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
At den politiske flytteforretning kom til også at omfatte kunsthåndværkets og kulturens minister var ventet, og nogen vil glædes og andre vil græmmes. I sin kulturpolitiske hoved- rengøring var Jytte Hilden nået til og igang med kunsthåndværk og design, men fik ikke lov til at gøre arbejdet færdigt.
Relevansscore: 0,39
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
ft ijc1 <*iyøKiØ&Nfct' HÅNDVÆRK f fff- ,? DANSK KUNSTHÅNDVÆRK 1/95 KUNSTENS NØDVENDIGHED Af Peter Laugesen, forfatter 3 DET NY TEATER Fotoserie af Lars Trige Rasmussen 4 MAN VILLE JO RODE I JORD ELLER… Kunsthåndværkerne Lene Bødker, Michael Geertsen og Pipaluk Lake mødtes til en snak om fag.
Relevansscore: 0,39
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
DKH_1996_03_comp ialog med arkitekturen I de tidligere numre i denne årgang har vi beskæftiget os med identi- tet og synlighed indenfor kunsthåndværket. Kunsthåndværkeren står klar til at møde omverdenen i dialog: med publikum, med industrien og med arkitekter og bygherrer for at næv- ne nogle af de mest oplagte.
Relevansscore: 0,38
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
DKH_1991_04_comp DANSK KUNST HÅNDVÆRK 4/91 I MKiÉfc FULD FART FREM Fornylig mødtes kunsthåndværkere fra de nordiske lande til et seminar i København. Hvad konkrete projekter angår blev betydningen af et fælles ansigt udadtil understreget ved at foreslå nordiske udstillinger af kunsthåndværk.
Relevansscore: 0,38
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
DKH_1992_01_comp DANSK KUNST HÅNDVÆRK 1/92 FORM OG INDHOLD I de foregående årgange af Dansk Kunsthåndværk har vi ofte været optaget af tema'et kunst – håndværk eller industri. Et meget væsentligt emne – som vi fortsat vil følge op – men ikke hele sandheden om kunsthåndværkerens virkelighed.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
#039;Ä- s msm * 4S&: Sä Samme gode vin DANSK KUNSTHÅNDVÆRK udgives som medlems- på nye flasker blad for Danske Kunsthåndværkeres Lands- Så får medlemmerne afDanske Kunsthåndvær- keres Landssammenslutning og andre udøvere og sammenslutning. Det udkommer 4 gange årligt, venner af kunsthåndværk et nyt blad.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
EXAMINATION 2002 DANSK KUNSTHÅNDVÆRK DANISH CRAFTS SEP 3 I 02 m LEDER I DIALOG MED SAMFUNDET 144 nyuddannede designere og kunsthåndværkere har forladt Danmarks Designskole. Eller om man stædigt og vedholdende arbejder med at perfektionere sit håndværk og livslangt raffinerer sine frembringelser til mulighedernes yderlighed.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer