I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Arts & Crafts-bevægelsens skønheds­ og cirkulere i hverdagen. Og han har jo over hverdagen – en kop eller et smykke, Det er et dødhamrende interessant faktisk fået ret. indgå i hverdagen på nogen måde. Her finder jeg faktisk berøringsangst, men som tør stille æstetisk berigelse og glæde i hverdagen.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
I stedet indgår vi som en del af hverdagen, og mange RACA på sinde, så er det at nå ud til folk – på gadeplan. Navne som Bosch & Fjord, Kenneth Balfelt, Superflex og FOS griber direkte ind i hverdagen med ved- Med kostumer og rekvisitter iscenesætter de sig selv i forskel- kommende og social funlctionslcunst.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Og kunsthåndværk og design har en væsentlig kulturbærende rolle i både forvalt- ningen og udfordringen af den hverdagens æstetik, som vi er så kendte for over hele verden. At undersøge og defi- nere hvad man egentlig har brug for i hverdagen – og ikke brug for. 2000 ber til interaktion i hverdagen.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2007 Nr. #
At lette de små byrder i hverdagen. Arkitekturteoretikeren Martin Pawley sætter ign er imidlertid ikke enkel, men et sammenfald af blandt andet fokus på hverdagens udfoldelse og be- mange faktorer. At lette de små byrder i hverdagen.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Det er på et levende værksted, res værksteder, vil kunstnerne og kunst- at unge kunsthåndværkere kan møde den håndværket få en mere naturlig og nød- daglige dont og dennes glæde, proble- vendig placering i hverdagen. dent forsøg på at løse problemer, der Hvor er samarbejdet mellem fabrik og knytter sig til hverdagens brugsting.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer