Om redaktionen

Til udarbejdelsen af temaer og den redaktionellinje for Formkraft er der nedsat et redaktionsråd, bestående af:

Anders V. Munch, dr.phil., ph.d., cand.mag. i idéhistorie og kunsthistorie.
Professor i designhistorie ved Institut for Design og Kommunikation, SDU Kolding. Anders V. Munch er repræsentant i Nordisk Forum for Designhistorie, der blandt andet samler forskere fra alle de nordiske landes design- og kunstindustrimuseer. Aktuelt arbejder han på et projekt om de nordiske designkulturers transformationer fra 1960 – 1980. Anders V. Munch har udgivet en række bøger og artikler.

Lars Dybdahl, mag.art. designforsker og forfatter.
Lars Dybdahl har et mangeårigt engagement i kunsthåndværk og design. Han er tidligere Biblioteks- og forskningschef på Designmuseum Danmark og er desuden forfatter og medforfatter til en lang række bøger inden for feltet. Lars Dybdahl har været med til at udvikle Formkraft. Han har blandt andet gennemgå alle de tidsskrifter, der er blevet indscannet og som nu findes digitalt på Formkraft.

Anne Louise Bang, Docent, ph.d.
Anne Louise Bang er tekstildesigner og forsker i bæredygtighed og design. Til daglig er hun tilknyttet VIA University Colle​ge. Bangs forskning er praksisbaseret og eksperimenterende indenfor feltet forskning- gennem-design. Hun interesserer sig for bæredygtighed, tekstil og dialogen mellem mennesker med udgangspunkt i fysiske materialer og sanselighed. Med en stor passion for at udvikle og formidle viden i koblingen mellem praksis og teori beriger hun ikke bare sine studerende og et helt forskningsfelt, men også Formkraft. Bang har skrevet lederen til første tema om holdbarhed.

Mette Colberg, udøvende kunsthåndværker.
Mette Colberg er uddannet glasformgiver fra Det Kongelige Akademi – Design på Bornholm og fra Konstfack, University of Arts, Crafts & Design i Stockholm. Mette er derfor både praktisk og teoretisk i sin udøvende tilgang. I sit kunstneriske virke balancerer hun i et krydsfelt af genrer. Glas og foto er gennemgående og dominerende i det kunstneriske udtryk hvor transparens kontinuerligt behandles. Mette Colberg sidder i redaktionsrådet på Formkraft, som repræsentant for DKoD’s Hovedbestyrelse og som udøvende kunsthåndværker.

Pernille Anker Kristensen (DJ) og (AICA). Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling med speciale i design. Efteruddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tidl. kritiker og skribent på MORGENAVISEN Jyllands-Posten og redaktionsmedlem på tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk/Kunstuff. Har fungeret som ekstern lektor i design ved Institut for Kunsthistorie på Københavns Universitet og censor på Danmarks Designskole. Har arbejdet på reklame- og kommunikationsbureau og er nu kommunikationsansvarlig hos Danske Kunsthåndværkere & Designere. Har skrevet talrige artikler om stofområderne design, kunsthåndværk, billedkunst, arkitektur og auktioner.

Projektleder og redaktør: Helle Dyrlund Severinsen, cand. mag. i Visuel Kultur med speciale i formidling og kommunikation. Tidl. kommunikationsleder hos Danske Kunsthåndværkere & Designere.

Tidligere medlemmer af rådet:

Heidi Laura, journalist og forfatter, ph.d.
Heidi Laura er kulturjournalist og forfatter. Hun skriver blandt andet om design, æstetik og materiel kultur og har udgivet en række bøger, senest om Bjørn Wiinblad og efterkrigstidens bløde modernisme. Som medredaktør på Formkrafts første udgivelse har hun bidraget med en skarp redaktionel linje, en artikel om holdbarhed og en iderigdom, som afspejler hendes store nysgerrighed inden for feltet.