Foto_Artboost-Kunstner_-Anne-Nowak-Titel_-Mirrage-Mirror-År_2021-År_2021
Artboost. Anne Nowak. Mirage Mirror. 2021.
Artikel

At skabe trygge rammer for forældre til børn på døgninstitutionen Fenrishus


"Vi nyder den smukke kunst hver dag og mærker hvordan det gør en forskel for alle der færdes på Fenrishus.”

– Ulla Monrad Nielsen, Afdelingsleder på Fenrishus

Fokus på forældre og søskende skaber tryghed hos alle

På døgn- og aflastningsinstitutionen Fenrishus bor børn og unge med komplicerede funktionsnedsættelser, der har brug for specialiseret hjælp og pleje størstedelen af døgnets timer. Hejsesystemer, måleapparater, kørestole, slisker, vandsenge og andre hjælpemidler fylder opholdsrum og gange, med det formål at gøre hverdagen så let og overkommelig som mulig. Fenrishus er til for børnene og de unge, og er indrettet derefter, men de er ikke de eneste, der opholder sig i institutionens rum. Forældre, søskende og andre pårørende bruger mange timer på Fenrishus hver eneste uge, og for dem er stedet ikke ‘bare’ en institution, det er et hjem for deres børn og søskende.

Foto_Rune-Slettemåes-Kunstner_HvassHannibal-Titel_-Uden-Titel-År_2021
Med Hvass&Hannibals værk forvandles mellemgangen til et rum med karakter, farve og liv, som både børn, unge og voksne kan finde en ro og glæde i.
Foto: Rune Slettemåes

Som kurator er Fenrishus på alle måder et særligt sted at arbejde, da der er mange både praktiske og følelsesmæssige hensyn at tage højde for. At aflevere sit syge barn på en aflastnings- eller døgninstitution, er ingen forældres drøm, og har ofte været en svær beslutning da den skulle træffes. Dette gælder i særdeleshed også Fenrishus, hvor børnene og de unge har medfødte hjerneskader, der giver dem en stærkt begrænset motorik, manglende sprog og ofte svagt eller intet syn. Derfor var det primære formål med at inddrage kunstværker på Fenrishus, at bidrage til at forældre, søskende og personale skulle opleve institutionen som et smukt og inspirerende rum, for dermed at skabe en tryg og behagelig stemning for både børn og voksne, på trods af de svære omstændigheder.

“Mange af børnene på Fenrishus har ikke noget syn. Det der har betydning for dem er, at omgivelserne giver personalet og os der kommer som pårørende en følelse, der gør at vi slapper af og syntes der er smukt. Det er faktisk det, der er vigtigt for dem.”     

            – Lotte, forælder til Alberte.

 

Samspil mellem natur og kunst opbløder institutionens rum

Resultatet af samarbejdet med forældregruppen blev en tematisk kuratering med fokus på naturen og dens fænomener. Natur har en forunderlig evne til at skabe ro hos os mennesker. Vindens raslen i træerne, udsigten fra en bjergtop, duften af jord efter et regnskyl og en solnedgang over havet, er alle oplevelser med naturen, der for de fleste er fyldt med symbolik, mening og ro. I en brugerundersøgelse på Rigshospitalets nye børnehospital Mary Elizabeths Hospital, er det hele 92% af de adspurgte, der giver udtryk for at de “…savner naturen og naturoplevelser under en indlæggelse”, hvilket understreger den indvirkning naturen har på vores generelle trivsel. På Fenrishus har børnene og de unge mulighed for at bruge tid i institutionens sansehave, og får derfor oplevelser med naturen trods deres svage eller manglende syn. Som på børnehospitalet kan der dog være kortere eller længere perioder, hvor børnene og de unge desværre må undvære turen ud i haven på grund af deres helbred og generelle tilstand. Derfor bruger både de og deres forældre, søskende og personalet mange timer indendørs.

Foto_Rune-Slettemåes-Kunstner_Mette-Colberg-Titel_-Uden-Titel-År_2021
Det første du møder, når du træder indenfor hos Fenrishus er Mette Colbergs subtile folie installation, der transformeret indgangspartiet til en omfavnelse af bløde varme farver.
Foto: Rune Slettemåes

Naturen og dens fænomener var derfor oplagt tematik i forbindelse med kunsten på Fenrishus. Når kunstnere og kunsthåndværker behandler naturen som emne, både igennem motiv og materiale, opstår der en særlig synergi, hvor naturens ro går i samspil med kunstens evne til at stille spørgsmål og skabe forundring. Ved at skabe nye fokuspunkter i institutionens rum, hvor kunsten og naturen går i samspil, har det været vores intention at opbløde skellet mellem institution og omverden, og derigennem understøtter de mange og til tider svære følelser, der er på spil for forældre og søskende.

Det jeg syntes er inspirerende ved kunsten på Fenrishus, er at værkerne jo er til fri fortolkning. Nogle værker indgyder håb, men andre gange kan det samme værk også understøtte en sørgmodighed, som jeg også kan have behov for, godt må være der.

– Lotte, forælder til Alberte

Kunst, håndværk og materiale

Med fokus på samspillet mellem natur og kunst var det oplagt at samarbejde med kunsthåndværkere og designere, eftersom der i kunsthåndværk oftest findes en særlig kærlighed til materialet og dets oprindelse fra naturen, alt imens designere har en særlig opmærksomhed på synergien mellem værk og kontekst. På denne baggrund inviterede vi glaskunstner og fotograf Mette Colberg, design duoen Hvass&Hannibal, samt designer/billedkunstner Anne Nowak til at udvikle hvert deres stedsspecifikke værk, der integrerer med både bygningens arkitektur og institutionens kontekst.

Foto_Rune-Slettemåes-Kunstner_Mette-Colberg-Titel_-Uden-Titel-År_2021
Mette Colberg, detalje fra indgangspartiet.
Foto: Rune Slettemåes

En omfavnelse af bløde varme farver

Det første du møder, når du træder indenfor hos Fenrishus er Mette Colbergs folie installation der dækker hele vindfanget. Værket er subtilt i sit udtryk, og det er ikke sikkert, at alle besøgende er opmærksomme på den farvede folie som kunstværk. Til gengæld er effekten ikke til at tage fejl af. De farvede vinduer skaber et magisk og roligt rum, der forvandles afhængig af døgn, årstid og vejrforhold. Her bliver den skarpe forårssol transformeret til en omfavnelse af bløde varme farver, vinterens korte dage omdannet til en leg med lange skygger og på en gråvejrsdag gives himlen et frisk farvepust.

Allerede ved indgangen er der sket en forandring, hvor stemningen skifter med solen og vejret. Der er et helt andet lys og det gør virkelig en forskel.

– Lotte, forælder til Alberte

Det er kendetegnende for Colbergs værker, at hun arbejder med transparens som tematik. I særdeleshed med en fascination for lysets evne til at gennemtrænge glassets materielle tilstedeværelse, med refleksion og forvrængelse som resultat. Colberg, der har en baggrund som glaskunstner, støber og sliber sine egne ukurante og farverige kamera linser, hvorigennem hun indfanger verdenen på ny. Den farvede folie, der dækker indgangspartiet vinduer, er et resultat af denne proces.

Ved at skabe et værk, der forholder sig til både indgangspartiet og omgivelserne udenfor, trækker Colbergs naturen ind på Fenrishus og sætter tonen for alle, der går igennem det store glasparti.

Foto_Artboost-Kunstner_HvassHannibal-Titel_-Uden-Titel-År_2021
HvassHannibal. Uden Titel. 2021
Foto: Artboost

Solnedgange og morgengry

I Hvass&Hannibals værk er naturen blevet fortolket til abstrakte farverige symboler, der kan sætte nysgerrigheden og kreativiteten fri. Netop arbejdet med at indfange naturens essens og omsætte denne til symboler, farver og kompositioner i balance, er kendetegnende for Hvass&Hannibals værker. Med træpanelet ved indgangen til både ungdomsafdelingen og daginstitutionen, forvandles mellemgangen til et rum med karakter, farve og liv, som både børn, unge og voksne kan finde en ro og glæde i.

For mig er der en stor symbolik i det værk. Nogle gange så går solen ned, også over Fenrishus, men der kommer også solopgange. Det er et stærkt billede i forhold til det forkortede liv, som ofte er en realitet for børnene og de unge.

– Lotte, forælder til Alberte

Bag Hvass&Hannibal står designduoen Nan Na Hvass og Sofie Hannibal, med deres karakteriske grafiske fortolkninger af verdenen omkring os. Naturens fænomener har fra begyndelsen af deres samarbejde i 2006, fascineret de to designere, og det er også denne fascination vi ser afspejlet i værket.

 

Foto_Rune-Slettemåes-Kunstner_Anne-Nowak-Titel_-Uden-Titel-År-2021
Anne Nowak har med sin loftsinstallation forholdt sig til Fenrishus som et sted, hvor livets til tider hårde kontraster mellem rask og syg, liv og død, ude og inde bliver omfavnet af en rolig, eftertænksom dimension.
Foto: Rune Slettemåes

Månens leg med sollys

Et glimt af solens lys driver dovent hen over gulvet, op på væggen og hen over loftet, hvor Anne Nowaks loftinstallation Mirage hænger. Fra de to ovenlysvinduer i en af beboer-gangene hænger rosa måner, roligt roterende og med spejle, der om dagen sender solens lys rundt i gangen og om natten, oplyst af gangens kunstige belysning, står som små lysende planeter mod vinduets mørke nattehimmel. På beboer-gangen i den modsatte ende af Fenrishus, hænger der tre tilsvarende måner, i mørke blå og lilla farver. Månerne er hængt i varierende højder, så børnene, søskende og barnlige sjæle kan spejle sig selv i dem.

Med værkerne Mirage og Mirage Mirrors har Nowak forholdt sig til Fenrishus som et sted, hvor livets til tider hårde kontraster mellem rask og syg, liv og død, ude og inde bliver omfavnet af en rolig, eftertænksom dimension. Men værkerne har med sine spejle også en mere legende side, der særligt har gjort indtryk hos de søskende der besøger Fenrishus.

Der er helt klart nogle af værkerne der taler til de søskende, der også besøger Fenrishus. Anne Nowaks Mirage Mirrors har Albertes bror været vildt optaget af, også fordi de hænger i en højde der passer til ham.

– Lotte, forælder til Alberte

Skal kunst skabe øget trivsel, kræver det empati og inddragelse

Det er ikke kun kunst som færdigt værk, der har potentiale til at bidrage til øget trivsel på en institution som Fenrishus, også selve processen kan være med til at skabe mening for pårørende og personale. At indgå i en aktiv interaktion med kunst og kultur har i følge forskning en direkte sundhedsfremmende effekt, fordi det påvirker vores oplevelse af mening med tilværelsen.

Derfor havde vi under hele forløbet et tæt samarbejde med forældregruppen, hvor de blev inddraget i både nye ideer, potentielle kunstnere og de endelige beslutninger, for derigennem også at øge ejerskabet til projektet som helhed.

Jeg oplevede, at vi blev taget alvorligt i denne her proces. Vi fik lov til at bidrage, ikke bare på sådan en pseudo måde. Vi blev virkelig lyttet til. For mig var det en virkelig fin proces og det har haft enorm stor betydning for stedet og for os.

-Lotte, forælder til Alberte

 

Jeres fantastiske kreativitet og nænsomme måde at være i vores hus på har gjort processen til en god oplevelse for alle som bor og kommer på Fenrishus.

-Ulla Monrad Nielsen, Afdelingsleder

 

At kuratere et kunstprojekt på en institution som Fenrishus, kræver empati og store øre, for i sidste ende handler det om at skabe rum, som en meget mangfoldig forældre- og personalegruppe alle oplever som meningsfuld.

Om kuratoren

Signe Sylvester er freelance kurator og forretningsrådgiver for kunstnere. Siden 2018 har hun hjulpet kunstnere, kunsthåndværkere og kreative med at udleve deres drømme, projekter og arbejdsliv igennem podcasts, undervisning og mentorarbejde samt som kurator. Projektet hos Fenrishus kom i stand i et samarbjede med kunstbureauet Artboost. Læs mere

Kilder

Autzen, S.  og  Martin, M.  Brug kunst og kultur til at skabe trivsel, Lederne. 2020.
https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2020/ledelse-i-dag-april-2020/brug-kunst-og-kultur-til-at-skabe-trivsel

Mary Elizabeths Hospital – Riget for børn, unge og gravide, brugerundersøgelse, 2022

 

Mere viden i arkivet

Søg i arkivet på Formkraft og find flere relevante artikler.
Atmosfære
Installationer
Æstetik
Offentlige rum
Trivsel 
Glas
Brugerinddragelse 

Tema: Trivsel

At trives er et udtryk for, at man befinder sig godt i verden. At man har følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og en grundlæggende glæde ved livet*.

En tilstand, der synes under pres på grund af Covid og nedlukningen af landet, krig i Ukraine, jordskælv, masseskyderi, økonomisk usikkerhed og klimaforandringer. Verdens ulykker står i kø for at trække overskrifter, og flere mennesker lider af ensomhed, stress og depression.

Formkraft vender derfor blikket mod verden og undersøger, hvordan kunsthåndværk og design er med til at skabe større trivsel. Læs tema