Katja Kjems Nielsen “Animania Earring”
Katja Kjems Nielsen, Animania Earring (udsnit) 2023
Interview

Designskolen Kolding: “Vores studerende skal forstå industrien – men også finde deres eget kunstneriske ståsted”


Man kommer vidt omkring, hvis man skal beskrive smykket og smykkedesign som genstand og som fænomen i dag. Det unikke håndværk versus den kommercielle masseproduktion. En praksis, der udfordres af tidens ressource- og materialediskussion. Og et æstetisk spænd, der rækker fra det klassisk skønne til det upolerede, udfordrende og patinerede.

Det ved de alt om på Designskolen Kolding, hvor interessen for smykkedesign er stor blandt skolens studerende på Accessory Design. Denne linje fokuserer på at uddanne de studerende til at designe det tilbehør og de ’wearables,’ der ikke er beklædning, som for eksempel sko, tasker og smykker. Det er en uddannelsesretning, hvor lønmodtagerjobs ligger i det kommercielle felt, hvorimod de mere kunstnerisk motiverede designere, som drives af det konceptuelle og håndværksmæssige, ofte må skabe deres egen vej ind i faget som selvstændige.

Derfor er både Liv Johanne Eskholm, studieretningsansvarlig og underviser på Accessory Design, og hendes kollega, Anne Mette Fosgrau, som er Fine Craft værkstedsansvarlig og underviser på Accessory Design, begge optaget af at klæde de studerende på til at navigere i den kompleksitet, så de kan komme ud og finde deres plads i fremtidens smykkeunivers. For at finde den plads, skal de studerende blandt andet udforske æstetik, formgivning, håndværk og materialer.

En ny æstetik

”Før var smykker meget centreret om det traditionsbundne. Det var et symbol på status og udtrykt i nogle klassiske skønhedsidealer, hvor der var enighed om, hvad der var smukt. Men det skønhedsideal står ikke alene i dag,” fortæller Anne Mette Fosgrau.

”I dag er de studerende optaget af at udforske det ’grimme’ – eller måske nærmere det skønne i hverdagen, det patinerede, det fejlbarlige og det brugte. De kan for eksempel vælge at udfordre normerne ved at lade sig inspirere af en smadret betonflise, tage et fragment fra den og så oversætte det kaotiske til noget raffineret,” fortæller hun om de studerendes formsprog.

Lin Rosenbeck, halskæde af æggeskaller
Lin Rosenbeck, halskæde af æggeskaller, 2023.
Foto: Privat foto

Bæredygtige ressourcer på skemaet

Fremtidens smykkedesignere skal også kunne træffe skarpe valg, når det gælder om at honorere tidens ufravigelige krav til en mere bæredygtig praksis, hvor materialevalg også handler om etik og ressourcebevidsthed.

”Mange vil gerne arbejde med nye materialer eller upcycle materialer og indtænke de iboende referencer, som materialerne kommer med. Det kan være horn fra kødindustrien, bioplast eller slagger fra glasuldsproduktion, som så bliver kombineret med ædelmetal for at ophøje det lidt,” fortæller Liv Johanne Eskholm. På skolen kan de studerende fordybe sig i materialeudforskning – nogle gange næsten 24/7, fordi der er adgang til værkstederne døgnet rundt. ”

Sigrid Bendixen “Slagger Necklace”
Sigrid Bendixen “Slagger Necklace”, 2023.
Foto: Privat foto

”Materialeeksperimentet giver de studerende en kreativ tilgang til upcycling, hvor de indenfor den æstetiske ramme kan udfordre status quo. For eksempel har en af vores studerende blandet slibestøv fra perler og natursten med et keramisk materiale og derigennem skabt et nyt, æstetisk materiale,” siger hun.

Flere veje

Fremtidens smykkedesignere skal hver især bestemme, om pilen peger mod en karriere som håndværksfunderet smykkekunstner og designer af unika, mindre kollektioner og kundeopgaver – eller om vejen går til den mere kommercielle produktion af smykker til de globale markeder, hvor designet i højere grad foregår digitalt, og hvor selve produktionen outsources.

”Vi har ikke nogen ønsker på vegne af vores studerende for, hvilken vej de skal vælge. Gennem uddannelsen opnår de nogle grundlæggende kompetencer, der gør, at de kan agere i begge verdener – men de får også plads til at forme deres eget speciale og vælge deres egen retning.
Derfor er proces- og konceptforståelse nogle afgørende kompetencer, vi lægger meget vægt på, ligesom de løbende gennem uddannelsen arbejder med at formgive prototyper og udvikle produktionstegninger. Men de skal også kunne fortolke smykket på deres egen måde, så de har et ståsted som designere. Og så vil nogen vælge at arbejde konceptuelt og kunstnerisk, andre kommercielt i industrien, og nogle lykkes med at arbejde inden for begge nicher,” siger Liv Johanne Eskholm.

 

Katja Kjems Nielsen “Fur Necklace”
Katja Kjems Nielsen “Fur Necklace”, 2023.
Foto: Privat foto.
Når det gælder specialiseringen over mod smykkekunstnerfaget, kan uddannelsen på Designskolen ikke løfte opgaven alene

Mentorer og mødesteder er vejen frem

Når det gælder specialiseringen over mod smykkekunstnerfaget, kan uddannelsen på Designskolen ikke løfte opgaven alene, og derfor sætter de to fagfolk også pris på de – eksisterende, men dog begrænsede – muligheder, der er uden for skolen, når det gælder om at udvikle sig fagligt.

”Guldsmedelaget står jo for en mentor-ordning, hvor der er flere fagligt stærke kræfter, som de nyuddannede smykkekunstnere kan spejle sig i og finde deres egen vej i branchen,” siger Anne Mette. Desuden peger hun på Statens Kunstfond som en vigtig hånd i ryggen, hvor man kan søge puljer til perioder med arbejdsro til fordybelse i håndværket.

Og så har hun også et museum – eller en anden fysisk ramme, der kunne være et faglige mødested – for dansk smykkekunst på ønskelisten over ting, der kan være med til at berede vejen for flere smykkekunstnere i fremtiden.

”Vi kunne godt bruge et permanent udstillingssted for smykker, hvor de unge kan spejle sig i det eksisterende håndværk og bidrage med deres eget arbejde. Det kunne samtidig være et samlingssted for at netværk inden for faget, og et sted, der kunne facilitere møder og samarbejder på tværs. Vi tror, at nutidens etablerede og fremtidens nye smykkedesignere kan lære meget i mødet med hinanden,” siger Liv Johanne Eskholm.

Accessory Design-linjen

De kommende smykkedesignere på Designskolen Kolding følger enkelte grundlæggende kurser på tværs af fagretningerne, på tværs af bachelordelen, men har primært fag, dedikeret til Accessory Design. Her klædes de på med grundlæggende tekniske færdigheder i metal og læderværkstedet, og herefter retter de studerende deres fokus mod deres udvalgte produktområde, for eksempel smykkedesign, ligesom de kan få faglig sparring på produktområdet på skolens værksteder.

Antallet af studerende med fokus på smykker svinger fra år til år, men på den seneste årgang har otte ud af ti på Accessory Design-linjen valgt at gå smykkevejen.

Nogle ansøgere til uddannelsen har visse grundlæggende færdigheder, fordi de har været på f.eks. forberedende højskoler eller kurser. De vil oftest have en banefordel i forhold til de ansøgere, der på trods af undervisning i håndværk og design i folkeskolen eller gymnasiet, mere har kendskab til problemløsning end til æstetisk praksis.

Bliv klogere på smykkerne

Formkraft dykker ned i temaet samtidens smykkekunst og sætter fokus på områdets tendenser, potentialer og udfordringer. I arkivet findes desuden en række spændende artikler om smykkekunst.

Søg eksempelvis på disse emneord:

Smykkekunst

Uddannelse

Guldsmed

Smykkeskrinet

Vores smykker

Materialer

Få nyheder fra Formkraft

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag nyheder om nye artikler samt viden fra området i form af konferencer, litteratur og andre relevante kilder til viden om kunsthåndværk og design. Tilmeld dig her