HEPHAESTUS
Kunstprojektet Brave New World er lavet af D20 Art Lab; Sergio Marchesini og Raffaella Rivi. (AI teknologi)
Interview

Et laboratorium for fremtidens grønne løsninger


”Det er enormt spændende: Hvordan kan vi bringe kunsthåndværkernes viden i spil?” siger Dorthe Møller Paulsen, da jeg mødes med hende og Marta Gasparin i Bornholmerhuset på Folkemødet.

Dorthe Møller Paulsen er sekretariatsleder for Maker’s Island Bornholm, og Marta Gasparin er forskningsleder for HEPHAESTUS – et EU Horizon projekt, der strækker sig over 4 år og involverer uddannelsesinstitutioner og organisationer fra flere lande. Et helt nyt tiltag i projektet er partnerskabet mellem Maker’s Island og BOFA – Bornholms Affaldsbehandling, der sammen skal etablere ’Future of Craft Green Living Lab’ på Bornholm.

Projektet er i sin indledende fase, hvor det konkrete indhold skal besluttes og afgrænses, men de overordnede mål ligger fast:

“Vi vil skabe indflydelse på kunsthåndværkets økosystem i Europa og især skabe økonomisk, social, miljømæssig og kulturel bæredygtighed i kunsthåndværkssektoren i hele Europa. Vores mål er ikke kun at bevare håndværket, men at værdsætte og vitalisere håndværket som en økonomisk aktivitet, en kulturel aktivitet og en social aktivitet.” fortæller Marta Gasparin.

I det grønne laboratorium skal der udvikles redskaber, kurser for kunsthåndværkere samt et stærkt netværk af interessenter og projekter.

Fakta

HEPHAESTUS, et 4-årigt EU-baseret forskningsprojekt, der slutter i sommeren 2027.

En del af projektet er et ’Future of Craft Green Living Lab’ på Bornholm, hvor forskellige løsningsmuligheder skal testes med principperne for cirkulær økonomi: genbrug, forlængelse af produktets levetid, samt effektiv brug af ressourcer og lav miljøbelastning.

HEPHAESTUS er også navnet på en græsk gud, som står for kunsthåndværk og teknologi.

Læs mere

Udvikling fremfor bevaring

En del af HEPHAESTUS -projektet går ud på at identificere kunsthåndværkets teknikker, der er i risiko for at forsvinde og undersøge om traditionelle teknikker, metoder og redskaber kan være med til at løfte den grønne omstilling. Dog er sigtet et lidt andet i Bornholms grønne laboratorium:

”Der er forskellige øko-systemer for kunsthåndværk med i projektet (HEPHAESTUS, red), der arbejder på hver deres måde og har hver deres historie, som de tager med ind i projektet. Men her på Bornholm er det lokale kunsthåndværkere, der er ambassadører for projektet og kommer med deres viden og deres måde at arbejde med ler på. Nu er det primært keramikere indtil videre, men vi vil gerne have nogle flere med, der arbejder med andre materialer.” – fortæller Dorthe Paulsen og fortsætter:

”Det er en del af projektet (HEPHAESTUS, red.) netop at digitalisere det historiske håndværk. Hvordan får vi de håndværk, som er ved at uddø ført med? Det er nok mest relevant i Italien, hvor der er nogle arbejdsmetoder, der forsvinder, fordi der ikke er en yngre generation til at tage over. Det er en anden problematik her på Bornholm. Her handler det mere om, hvordan vi udvikler det. Vi har en helt ny generation i kraft af uddannelsen (Det Kongelige Akademi, afdeling for kunsthåndværk, red.), som arbejder meget netop i forhold til genanvendelse, det digitale, 3d værktøjer osv.”

Et nyt match for kunsthåndværkerne

Kunsthåndværkerne har nogle særlige kvaliteter, de kan bringe ind i industrien, fortæller Dorthe Paulsen:

”Det er ikke nødvendigvis enormt bæredygtigt at bringe flere produkter ind i verden og sikre økonomisk bæredygtighed ved at de skal producere mere. Men kunsthåndværkerne kan også bruge deres viden i andre sammenhænge.”

”De kan noget med materialer og designprocesser. De har materialeforståelse, som kan blive rigtig gavnlig i andre dele af industrien. Netop i forhold til genanvendelse af alle typer materialer. Og så det her med designprocesser. De kan jo se, hvad noget kan, så det kan blive til noget andet.”

”Det, synes jeg, kunne være rigtig spændende at trække med ind i Living Lab’et. Og teste det.
Det er jo også det, der er interessant ved, at vi har et affaldsselskab (BOFA, red.) med i projektet som partner. Her opstår i virkeligheden en meget oplagt samarbejdsmulighed mellem to brancher, som man set udefra måske ikke lige ville have set som et match. Men det er det.”

Hvordan kan vi give kunsthåndværkere en rolle i samfundet, så de kan være med til at tænke alternative produktionsformer og forbrug?

Materialeundersøgelser og opgør med forbrugerne

Med BOFA som partner opstår der en mulighed for at kigge ind i både energi og udnyttelse af affald.

”I forhold til energiudviklingen i industrien er det måske den største relevans at se på, hvordan kunsthåndværk kan få gavn af udviklingen. Hvordan man kan reducere energiforbruget? Fx i ovnene der bruger rigtig meget,” forklarer Dorte Paulsen og fortsætter:

”I forhold til materialer er det et kæmpe potentiale at knuse ler og glas. Og det er også et spor i Living Lab’et som vi gerne vil udforske med de knusemaskiner, vi har på Bornholm. Men så kommer der måske nogle andre udfordringer, som vi også er nødt til at finde løsninger på: Hvad så når du har knust? Hvordan ved man, hvad der er af kemikalier i det knuste for at være sikre på, at det er et materiale, vi kan spise af og bruge? Der kommer måske også til at være en form for æstetisk opgør eller forbrugerrettet opgør i forhold til, at du skal betale det samme for et helt nyt produkt, som du skal for et genanvendt produkt. ”

Alternative forretningsmodeller

Projektet kommer som sådan ikke til at undersøge forbrugeradfærd, men vil inddrage forretningsmodeller, der kan være med til at styrke kunsthåndværket.

”Vi vil udfordre og teste forretningsmodeller. Indtil den anden industrielle revolution var håndværk den dominerede form for produktion. Med den industrielle revolution ændrede dette sig. Nu handler det om effektivitet og kvantitet. Noget af dette kan man faktisk se i udstillingen Brave New World.” Fortæller Marta Gasparin.

Som en del af Folkemødet har Maker’s Island og HEPHAESTUS inviteret kunstnergruppen D20 Ark Lab til at lave en udstilling med AI-generede billeder, der viser en alternativ verdenshistorie, hvor (kunst-)håndværk fortsat er den dominerede produktionsform.

”Kan vi rent faktisk sætte farten ned og lære af kunsthåndværk i et postindustriel samfund? Hvordan kan vi give kunsthåndværkere en rolle i samfundet, så de kan være med til at tænke alternative produktionsformer og forbrug? Vi har brug for mere omsorg for produkterne. I kunsthåndværkernes butik (ACABS butik i Allinge, red.) er der så meget omsorg og kærlighed,” afslutter Marta Gasparin.

Tema: Bæredygtig produktion

Danske Kunsthåndværkere & Designere, Kulturens Analyseinstitut og DDC – Dansk Design Center indgår nyt samarbejde for at styrke det grønne aftryk, skabe debat og nye købsvaner blandt forbrugerne. Målet er at udvikle en digital platform, Green Craft & Design Guide, der giver både forbrugere og udøvere værktøjer til handle mere bæredygtigt.

Formkraft kickstarter projektet med en artikelrække, der sætter fokus på bæredygtig produktion, nye materialer og forbrugeradfærd.

Mere viden om emnet

Formkraft rummer flere interessante artikler om bæredygtighed, holdbarhed, materialer mv. Søg på relevante emneord i ARKIVET.