Boganmeldelse

Grønne Designkulturanalyser – Perspektiver på Bæredygtighed


Bogen, der er udformet som en antologi, er relevant for et bredt publikum med interesse for, hvordan kunsthåndværk, design og arkitektur kan bidrage til den grønne omstilling. Her anlægges et bredere perspektiv, hvor ’design, forbrug, naturforståelse og hverdagskultur knyttes sammen’, gennem tretten kapitler delt op i fire temaer: 1) Positioner og historiske perspektiver, 2) Design af og med Naturen, 3) Design i den grønne omstilling, 4) Kommercialisering og af-kommercialisering. Samlet set dækker bogen således en bred vifte på tværs af produkt- og boligdesign, elektronik, mode, arkitektur og landskab.

Kapitlerne er velskrevne og kan læses enkeltvis i vilkårlig rækkefølge, og introduktion fungerer fint som læsevejledning til at identificere, hvad man som læser har størst interesse i. Dette bør dog ikke afholde den nysgerrige fra at dykke ned i de kapitler, som man i første omgang måske finder, ligger langt fra ens eget fagområde. Personligt fandt jeg fx kapitlet Græsplænen – Mellem designet natur og biologisk kultur af Tau Ulv Lenskjold & Jette Lykke Jensen, både morsomt, oplysende og tankevækkende.

En helt anden dagsorden finder vi i Guy Julier’s polemiske bidrag Det her er ikke en mudderdans – Designkulturstudier og bæredygtighed. Her kritiserer forfatteren bla. designprofessionen for på konferencer at komme med tomme ’skåltaler’ i forhold til klimakrisen og anvendelsen af ’begreber som ’vi’, ’naturen’, ’planeten’ og andre brede udtryk, som gør diskussionen diffus og tåget’. I stedet mener Julier, at der er brug for ’et robust sæt af metodeværktøjer og teoretiske rammer for at forstå både de destruktive og de positive effekter af design og designkulturer på tværs af en række forskellige skalaer’. Personligt er jeg uenig i en del af de angreb forfatteren retter mod designere, da der faktisk på designuddannelserne undervises i en vifte af metoder og værktøjer, der bygger på empirisk forskningsbaseret viden, opfordrer til kritiske og nuancerede tilgange til de udfordringer, vi står overfor i dag (fx https://sustainabledesigncards.dk). Ikke desto mindre er kapitlet eminent som udgangspunkt for diskussioner af designs rolle i den grønne omstilling og hvilke strategier, der giver bedst mening i forhold til kontekst og forskellige problemstillinger.

Kapitlet Grøn cirkulær omstilling i praksis skrevet af Sabina Maria Rossau & Frederik Larsen baserer sig på et casestudie af lampevirksomheden Tom Rossau A/S. Her præsenteres vi for ’de mange udfordringer og potentialer, der kan være ved at arbejde med grøn omstilling i produktdesign og produktion uden nogle vedtagne standarder at måle sit produkt imod’. Kapitlets konkrete beskrivelser vil uden tvivl appellere til enhver produktdesigner, men er også ’guld’ værd for alle andre, der søger indsigt i en mindre designdrevet virksomhed, hvor lokalt forankret håndværk er udgangspunktet for grøn omstilling.

Denne omtale af bogen er en meget lille smagsprøve, men jeg håber alle med interesse for design vil gå på opdagelse i de mange gode bidrag. Bogen er oplagt at integrere som del af pensum på design-, arkitektur- og designkultur uddannelserne, hvilket sikkert også har været intentionen da forfatterne alle er tilknyttet som forskere og undervisere ved Institut for Designkulturstudier på Syddansk Universitet i Kolding. De bliver på fornem vis suppleret af tre internationale forskere hvilket giver bogen yderligere perspektiver, og placerer temaerne i relation til den mangfoldige internationale diskurs omkring begreberne bæredygtighed og grøn omstilling.

Fakta

Grønne designkulturanalyser. Perspektiver på bæredygtighed
Tau Ulv Lenskjold, Trine Brun Petersen og Rosita Satell (red.)
Syddansk Universitetsforlag 2023
Dansk, 264 sider, pris 239 kr.
Køb her

Mere viden

I arkivet på Formkraft kan du finde flere artikler, boganmeldelser, interviews mv. Du kan søge på relevante emneord. Eksempelvis:

Bøger

Bæredygtighed

Forskning