Sanne Ransby. Upcycling Art, Kompetencehuset, 2022. Foto: Kasper Munch Lillelund
Sanne Ransby. Upcycling Art. Kompetencehuset, 2022. Foto: Kasper Munch Lillelund
Leder

Hvor blev kunsthåndværkerne og designerne af?


Kunstneren er i hus

Det er ret unikt, at vi i Danmark har Huskunstnerordningen. En ordning, hvor staten støtter partnerskaber mellem institutioner og kunsthåndværkere, designere, billedkunstnere, forfattere med flere til at inspirere og formidle deres fag til børn og unge op til 25 år. Den giver de unge generationer indblik i æstetiske og kunstneriske processer og et sjældent møde med udøvende kunstnere. Huskunstnerordningen har eksisteret siden 2006, og særligt billedkunstnerne ser ud til at have knækket koden, der sender dem positivt igennem forløbet. Værre ser det ud for de professionelle kunsthåndværkere og designere, der er dårligt repræsenteret i de støttede projekter.

Det kan der være mange forskellige årsager til. Men det er vigtigt at få vendt den udvikling både for kunsthåndværkere, designere, børn og unges skyld. Huskunstnerordningen er en unik mulighed for at skabe dialog med børn og unge om det gode håndværk, sanselighed og kunstneriske udtryk gennem kunsthåndværk og design. 

Det er ikke kunsthåndværkerne og designerne, der skal revolutionere folkeskolen og de andre institutioner, der tager sig af vores børn og unge, men i mødet med dem har de mulighed for at åbne døre, vise nye veje og inspirere.

Mødet med de professionelle

Det er ikke kunsthåndværkerne og designerne, der skal revolutionere folkeskolen og de andre institutioner, der tager sig af vores børn og unge, men i mødet med dem har de mulighed for at åbne døre, vise nye veje og inspirere. Som professionelle kunsthåndværkere og designere kan de give indblik i de kunstneriske og æstetiske processer, i teknikker og materialer samt brug af forskelligt værktøj. Måske er det her kommende kunsthåndværkere og designere får tændt den ild, der senere gør dem til professionelle udøvere? Måske er det her kommende magthavere får en forståelse for og anerkendelse af kunstens betydning, potentiale og værdi? Måske er det her, godt håndværk kan formidles på dets egne præmisser og med en egen værdi? Ved at støtte processer fremfor færdige værker er Huskunstnerordningen med til at skabe et frirum for læring.

Et spørgsmål om ord

Mange unge er i dag optagede af at skabe. Det gælder både klassisk håndarbejde som at strikke og sy, men også at arbejde med 3D-printere og lasercuttere i maker spaces der er etableret på mange skoler og biblioteker. De er optagede af teknikker og redskaber som bruges i kunsthåndværk og design, men de kalder det bare noget helt andet: ’upcycling’, ’repair’,’ craft’. Gennem huskunstnerordningen er der en unik mulighed for at give både børn, unge og de voksne, der er omkring dem på institutionerne, indblik i det professionelle kunsthåndværk- og designområde, og dermed en mulighed for at skabe dialog om faglighed, teknikker og materialer samt æstetisk sanselighed og den emotionelle værdi, der opstår, når man giver sig hen til sublimt håndværk, smukt design og den historiefortælling, der ofte ligger i værkerne.

Momentum for håndværk?

Den nye regering ønsker at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og bliver håndværkere. Vores nye undervisningsminister har sågar skrevet en bog om ’de kloge hænder’. Det bliver spændende at følge, om der kommer fagligt funderet magt bag ordene, så et øget optag på erhvervsuddannelserne ikke blot bliver en konsekvens af, at det bliver gjort sværere at komme ind på de boglige ungdomsuddannelser. Flere kunsthåndværkere og designere i huskunstnerordningen vil være en oplagt mulighed for at formidle og arbejde med æstetik og sanselighed gennem bearbejdning af materialer og fremstilling af farver og form.

 

Formkraft undersøger

Formkraft vil i den kommende tid undersøge hvorfor institutioner, kunsthåndværkere og designere ikke indgår flere partnerskaber under Huskunstnerordningen.

Hvilke udfordringer står de udøvende kunsthåndværkere og designere med, når de har fået tildelt et huskunstnerprojekt? Hvordan etableres partnerskabet mellem udøver og institution? Hvad tænker kunsthåndværkere og designere om ansøgningsforløbet? Og hvad får de, institutionerne, børnene og de unge ud af de projekter, der opnår støtte?

Følg med når Formkraft sætter Huskunstnerordningen under lup. Vi har bedt designer og medlem af huskunstnerudvalget, Mette Mikkelsen om at fortælle om ordningen.

Kunsthistoriker og skribent Mette Bielefeldt Bruun dykker ned i cases, hvor kunsthåndværkere og designere fortæller om deres projekter.

Journalist Lars Hedebo har interviewet psykolog og forsker Anne Kirketerp om craft psykologi samt håndarbejdets og håndværkets sundhedsfremmende værdi.

God læselyst

Læs tema

Om Huskunstnerordningen

I Huskunstnerudvalget giver Statens Kunstfond tilskud til samarbejder og partnerskaber imellem kunstnere og skoler, dagtilbud, kommuner, kulturinstitutioner og foreninger, som fremmer børn og unges møde med professionel kunst i hverdagen.

Huskunstnerudvalgets medlemmer:

Mette Mikkelsen, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

Ellen Holmboe, Projektstøtteudvalget for Litteratur

Molly Haslund, Projektstøtteudvalget for Billedkunst

Ditte Fromseier Hockings, Projektstøtteudvalget for Musik

Gry Worre Hallberg, Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Marianne Levinsen, Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

Ansøgningsfrist 1. marts og 2. oktober 2023

Link til ansøgningsportal

Referencer og supplerende læsning

Formkraft har fået aktindsigt i støttede projekter under Huskunstnerordningen i 2021. I 95 projekter var der 9 udøvere med en kunsthåndværk- og/eller designrelateret titel. To af disse var med i to projekter hver, så der i alt var 11 projekter med kunsthåndværk og/eller design.

Haastrup, L og Sørensen, M. Undersøgelse af Huskunstnerordningen, rapport. Statens Kunstfond, 2017

Tesfaye, M. Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed, Gyldendal, 2013