Annonce

Ledig stillinger ved avdeling Kunst og håndverk


Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere

Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design, Dans, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, noe som åpner for faglig utvikling på tvers av kunstområdene. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og tilbyr en rekke

Avdeling Kunst og håndverk tilbyr kunstutdanning innen områdene keramikk, tekstil, grafikk og tegning, metall- og smykkekunst, og i kunst og offentlige rom. Avdelingen har en eksperimenterende tilnærming til verkstedsbaserte kunstpraksiser.

Vi er en møteplass for samspill og utvikling av strategier for medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom. I undervisningen utforsker vi håndverksbasert kunnskap og forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ.

Avdeling Kunst og håndverk tilbyr en bachelorutdanning i medium og materialbasert kunst og to ulike masterutdanninger. Det er også stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid tilknyttet avdelingen. I avdeling Kunst og håndverk er det rundt 40 ansatte og ca 155 studenter.

Information om stillingen: Professor i keramisk kunst med fagområdeansvar

Information om stillingen: Høgskolelektor i grafikk med spesialisering i litografi

Læs mere om afdelingen

 

 

Foto: Verk av Nicholas Fox, Nellie Jonsson, Emmy Christensen og Alexandra Booker frå avgangsutstillingen for bachelor i medium- og materialbasert kunst i 2019.
Fotograf: Øystein Thorvaldsen