Designskolen Kolding
Foto: Palle Peter Skov. Designskolen Kolding
Speakers Corner

Markante udfordringer ved kortere kunstneriske uddannelser


Regeringen har lanceret forslag til gennemgribende ændringer af uddannelseslandskabet og lægger bl.a. op til at erstatte de to-årige kandidatuddannelser med ét-årige uddannelser.

Som rektorer for de lange videregående kunstneriske uddannelser for designere, kunsthåndværkere, arkitekter og konservatorer repræsenterer vi nogle af landets mest studieintensive uddannelser, og en forringelse af uddannelserne vil medføre markante udfordringer og et væsentligt tab af viden, relevans og konkurrencedygtighed.

Vi er dybt optaget af løbende at udvikle fagligheder og uddannelser, tilpasset arbejdsmarkedets behov.

Vores studerende sætter form på fremtidens løsninger og kan på arbejdsmarkedet omsætte en god idé til et reelt produkt, der kan gøre fremtidens byggeri og produkter grønnere, sundheds- og velfærdsprodukter smartere og mode- og tekstilindustrien mere cirkulær.

Færdigheder og kompleks vidensudvikling tager tid

En nedskæring af kandidatuddannelsen vil forringe vores unikke uddannelser, der gør studerende i stand til at bruge hænderne med hovedet! På uddannelsen skal de studerende både erhverve sig kompleks og opdateret viden og kompetencer, der gør, at de kan omsætte den i praksis, herunder at have kendskab til materialer og produktion. Alt sammen for at finde brugbare løsninger på udfordringer i samfundet og skabe nye idéer i virksomhederne.

Vores studerende sætter form på fremtidens løsninger og kan på arbejdsmarkedet omsætte en god idé til et reelt produkt, der kan gøre fremtidens byggeri og produkter grønnere, sundheds- og velfærdsprodukter smartere og mode- og tekstilindustrien mere cirkulær.

Vores uddannelser er meget mere end at lære et håndværk. De studerende undervises også i strategi, innovation, bæredygtighed mv., som gør de studerende i stand til at forbinde deres praktiske færdigheder med erhvervslivets og samfundets behov. En reduktion af studietiden vil begrænse de studerendes muligheder for at tilegne sig både praktiske og teoretiske færdigheder. De virksomheder, som flere af vores studerende opnår beskæftigelse i, er ofte i hård international konkurrence på form, løsninger og design.

 

Studieintensiv uddannelse

Vores studerende bruger i forvejen et betragteligt antal timer på at dygtiggøre sig (40-50 timer ugentligt). De studerende bruger bl.a. mange timer i værksteder og tegnestuer, hvor de tilegner sig essentielle færdigheder og erfaringer, som ruster dem til fremtidige projekter til gavn for samfundet, klimaet, velfærden og erhvervslivet. Det er derfor ikke muligt at øge den ugentlige studietid på de kunstneriske uddannelser.

Vores studerende indgår ofte i projekter i samarbejde med virksomheder, kommuner o.l., hvor de får mulighed for at bruge deres færdigheder til konkret problemløsning.  På vores uddannelser tager vi således skridtet videre fra at uddanne. Vi kobler også vores uddannelser og de kompetencer, som vi skaber, til det lokale erhvervsliv og samfund.

Vores uddannelser er grundlaget for, at Danmark kendes som en førende design-nation, og som et land med de dygtigste og mest nytænkende arkitekter. Vi tilrettelægger uddannelser med vægt på opnåelse af innovative, kreative, strategiske og forretningsmæssige kompetencer.

Som samfund har vi brug for de bedst uddannede studerende til at skabe rammerne for fremtidens velfærd. Det forudsætter 2-årige kandidatuddannelser med tid til at koble hovedet med håndværket.

Læs mere om uddannelsesreformen (ekstern side)

Læs debat på Altinget (ekstern side)

Mere viden i Arkivet

Arkivet på Formkraft rummer mange artikler om kunsthåndværk og design. Søg eksempelvis på

Akkreditering af Designskolerne

Designskoler

Designpolitik