Martine Myrup
Martine Myrup. Fotograf Dorte Krogh
Anmeldelse

Museum for truede dyr


Martine Myrup behersker sine virkemidler så stramt og velovervejet, at værkerne bliver vedkommende og stærkt foruroligende.

Der er en intens sørgmodig stemning ved Martine Myrups skulpturer

Martine Myrup (født 1977) arbejder med figurative fortællinger i tekstil og forskellige readymades. Motivkredsen og materialevalget er ikke nyt for kunstneren, men det er, som om Øregaards smukke og kultiverende udstillingssale bliver et resonansrum for denne tone af en elegi over noget, vi er ved at miste.
Dyrefigurer i tekstil kan lyde som en kunstnerisk vildvej af den slags, kun Plys og Grislingen ville dreje ned ad i 100-meterskoven. Men Martine Myrup behersker sine virkemidler så stramt og velovervejet, at værkerne bliver vedkommende og stærkt foruroligende.

Skulpturerne forestiller altså dyr. Fælles for dem er blandt andet, at de er tøjrede, ophængt, henslængt, indespærrede i montrer, placeret på stoleformede piedestaler eller på anden vis frataget deres frihed.
Skulpturerne er udformede, så man ikke er i tvivl om, at de er billeder på dyr – og i enkelt tilfælde en lille dreng i et glasbur – men dyrene er tilsyneladende blinde, blindede eller i hvert fald sovende. Hvilket både kan tilføre dem en karakter af noget alment:

Ikke et individuelt dyr. Men dyr som dyr nu er. Og at de fremstår medynkvækkende. Ofre som de er for menneskets ligegyldighed med naturen og opfattelse af natur som en økonomisk ressource. Og undertiden noget det er pænt at se på.

 

Naturen er »en af Tilværelsens skønneste Zirater,« hedder det i J.P. Jacobsens novelle fra 1872, Mogens, som undertiden anvendes som et billede på, hvordan mennesket ser sig selv som et væsen udenfor naturen eller hævet over den med en selvfølgelig ret til at forvalte den. I Martine Myrups undersøgelse af problematikken bidrager hun til den diskussion af menneske og natur og eventuelt det posthumane, der har karakteriseret adskillige udstillinger og biennaler hjemme og ude de senere par år.

Et andet fællestræk ved skulpturerne er, at de er fremstillede af forskellige, farvede tekstiler. Ikke farvet til lejligheden men fundet til formålet. Her er tale af genbrug af tekstiler; ofte af ældre dato, måske kostbare stoffer, og anvendelsen får figurerne til at antage karakter af pyntegenstande – eller i en anden potens kunstgenstande værd at samle på.

Martine Myrup
Martine Myrup
Foto: Dorte Krogh

Øregaard Museum- en markant ramme for udstillingen

Derved trækkes også en forbindelse til Øregaard og til samlingen, der er nyophængt i forbindelse med Martine Myrups særudstilling. Øregaard, der er tegnet af Joseph-Jacques Rameé, blev opført i 1806-8 som landsted for en velstående familie, der for den sags skyld også fik deres børn portrætteret af Eckersberg og dermed lagde nogle grundsten til Øregaards senere betydning som kunstmuseum.

Efter forskellige private ejere blev Øregaard erhvervet af Gentofte Kommune og i 1921 omdannet til museum. Samlingen rummer eksempler på værker fra den danske guldalder til midten af det 20. århundrede. Udover malerier og skulpturer vises også eksempler på sølvarbejder, porcelæn og møbelarkitektur fra 1800-tallet, da Øregaard fremstod som et fornemt borgerhjem med omgivende park.

Martine Myrups udstilling indgår i denne sammenhæng på forskellig vis. For eksempel viser navnlig malerierne – fra Eckersberg, Jens Juel og J. Th. Lundbye over Emma Thomsen og andre blomstermalere til storbyfortolkere som Jais Nielsen og Paul Fischer – forskellige opfattelser af værdier, der da også har afspejlet skiftende generationers syn på naturen. De fungerer fint som billeder i egen tyngde, men så også som forudsætning for Martine Myrups skulpturer.

Figurerne glider -på den anden side – uvilkårligt ind i borgerhjemmets fine æstetiske selviscenesættelse som – netop kunstgenstande. De kunne få en overvejende dekorativ karakter i sammenhængen med de fint mønstrede tekstiler, der udgør deres overflader. Men også på det punkt fremstår værkerne foruroligende sorgfulde, som indbyder de til en erkendelse af, at vi sådan set ganske seriøst burde overveje vores måde at behandle dyr og natur i bredeste forstand på.

Fakta

A BIRD SINGS IN THE BUSH OF YOUR BONES
Martine Myrup x Øregaard Museum
8.2. – 25.8.2024

Læs mere om udstillingen

Mere viden i arkivet

Vil du vide mere om tekstile værker? Søg i Arkivet på Formkraft og find en perlerække af spændende artikler. Læs mere

Få nyheder fra Formkraft

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag nyheder om nye artikler samt viden fra området i form af konferencer, litteratur og andre relevante kilder til viden om kunsthåndværk og design. Tilmeld dig her