I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Dansk Kunsthaandværk

1950 Nr. #3
Det ka- videreførtes, og hvor gennem årene alle Lüsbergs sten- rakteristiske ved Lüsbergs kunst er hans enestående selv- tøjsarbejder har set lyset under Nathalie Krebs ledelse. Hans farvesans og dekorative ster i den del af stoffet, der vender ind mod det lysende vindueshul.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
maj fik vanskeligt definerbare både i ansvarsbevidst holdning ikke meget for min udvikling og arkitekt Grethe Meyer tildelt personer og produkter, men er mindre end før, og an- jeg har lyst til at omtale den nordiske kunsthånd- i denne skandinaviske sam- svaret for udformning af en dem, der har betydet mest.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Nu er det i ning Kristina af Sverige i 1600- lyset af den truende miljøkatastrofe tallet så haven i Caprarola (Villa på tide at vasalforholdet vendes Furnese) udbrød hun: Jeg vover om. genstand for beskuelse og lystfuld Den vilde, uberørte natur, men dog vandring. Og det er sådan set også dets funktion er indlysende.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1958 Nr. #1
Spisestuen har kun ovenlys, og her er anvendt lamellimet bøg til møblerne. Træarbejdet udført i lys, ubehandlet eg, bunden i brystværket olie- malet cobolt. Træarbejdet i lys, ubehandlet eg. Træarbejdet i lys, ubehandlet eg. I det færdige tryk kan man arbejde med stob og derved opnå at stemme far- ven mørkere omkring lyse partier.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1962 Nr. #8
2/1956, hvor og ikke censur- eller udstillingsudvalg i første om- jeg søgte at belyse de forskellige principielle gang afgør, om den pågældende ting kan komme spørgsmål, især om forholdet mellem énsidige ud- i betragtning som udstillingsobjekt. Serien fremstilles i farverne: rødt, lysegråt og mørkegråt.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #9
Skriv efter alle nærmere oplysninger til: Direktør Chr. Funktionalisme og Berlin – hvad har krigen levnet deraf; Sommeren 1938 saglighed beherskede arkitekturen, hvis maal var lys, aabnede det nyopførte Nationalmuseum i Warszawa luft og fornem materialvirkning. Kraf- en behagelig modvægt til de lysgraa vægge og piller.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1965-66 Nr. #4
lysestage og vase i sølv tegnet af Hans Bunde r x * i# ! Der skal ikke være national småtskårenhed tionsanalyse af de møbelmodeller, der produceres? Drejelige finske kuglestolelysthuse tegnet af Erio Aarnio for Asko, og udstillet på messen i iøjnefaldende finsk lay-out, også hvad indholdet angår.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Vi vil belyse det i disse år så een- Sidste frist for indsendelse af materiale er hhv. hylder det ældgamle og evigt unge materiale i et essays om lys og skygger i glas. Vi kan finde disse billeder mellem lys og skyg- de arrangeret. Ofte var glaspladen sandblæst på begge sider, eller der rede lys.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer