Louise Koch, AI foto
Louise Koch
Artikel

Sæt form, farve og tryk på Metaverset


Metaverset er blevet kaldt fremtidens internet i 3D. Ofte vil du også høre Metaverset omtalt som XR, en forkortelse for begrebet Extended Reality, der betyder en udvidet virkelighed.
Det er ikke ualmindeligt at møde det spørgsmål, om Metaverset er ét særligt univers. Men så konkret skal vi ikke forstå Metaverset. Det dækker nemlig ikke over én bestemt virtuel verden, men skal snarere forstås som en paraplybetegnelse for alle de forskellige digitale applikationer, der er skabt ved hjælp af teknologier som f.eks. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), eller Mixed Reality (MR). Oftest vil man i beskrivelsen af Metaverset også inddrage teknologier som Artificial Intelligence (AI), samt Blockchain.
Metaverset mangler lige nu hænder. Især er de, der kan modellere i 3D, formgive, bygge, farvesætte og skabe stoflighed i en verden af bits and bytes, meget eftertragtede. Det er naturligvis her, du som formgiver kommer ind i billedet, og har du mod på at integrere nogle af de nye teknologiske værktøjer i din praksis, så er der faktisk en ret stor grad af frihed i forhold til, hvor meget eller lidt det digitale skal fylde.
Er du endnu ikke helt dus med teknologierne, så får du her en introduktion:

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) oplever du typisk gennem et VR-headset (brille), der afskærmer dig visuelt fra dine fysiske omgivelser. Ofte får du også hovedtelefoner på, der lukker af for lydindtryk udefra. Dit fokus er nu alene på det, der sker inde i brillen. VR-oplevelser kan produceres som 100% computerskabte universer i 3D i Unity3D eller Unreal, eller gennem filmoptagelser med et 360 graders kamera, hvor man bagefter sætter scenerne sammen f.eks. til en dokumentar eller guidet rundvisning.
Karakteristisk for VR er, at du kan tilføje interaktivitet til din oplevelse, og det gør teknologien til et oplagt værktøj i træning, undervisning og formidling af udvalgte færdigheder, f.eks. hvis du vil lære kommende keramiske formgivere, hvordan de skal håndtere glasering og brændingsteknikker, f.eks. styring og kontrol af bålbrænding i det fri, eller gasovn kontra elektrisk keramikovn.
Netop træning af sikkerhedsprocedurer er noget, VR har vist sig velegnet til.
En kvalitet ved VR er nemlig, at du ikke behøver være bange for at lave fejl inde i den virtuelle oplevelse. Tværtimod kan utilsigtede fejl være med til at lære dig trygt at håndtere potentielt farlige situationer, når du senere skal udføre dem i den virkelige verden.

Tip

Du behøver ikke at have erfaring med at programmere eller arbejde i Unity3D for at skabe din egen VR-dokumentar. Prøv f.eks. Matterport, her kan du ved hjælp af din mobiltelefon skabe en 360 video, der f.eks. tager beskueren med på en tur rundt i dit atelier eller udstillingssted, og hører dig fortælle, hvordan dine unikaarbejder bliver til.

Augmented Reality og Mixed Reality

Augmented Reality og Mixed Reality adskiller sig fra VR ved, at du kan se dine fysiske omgivelser. Men noget er forandret, fordi du kan iscenesætte dine omgivelser og lægge virtuelle billeder, animation, video, lyd, tekst og 3D objekter, hen over vægge, gulve, lofter, objekter, udendørsarealer, bygninger, ja, sågar rundt om menneskekroppen.
En Augmented Reality eller Mixed Reality oplevelse aktiveres gennem en QR-kode, en marker, eller et link sendt på e-mail. AR/MR adskiller sig først og fremmest fra hinanden gennem måden brugeren navigerer på. Hvor AR opleves gennem skærmdisplayet på en mobiltelefon, er Mixed Reality karakteriseret ved brugen af et headset (f.eks. Microsoft HoloLens). Fordelen ved et headset er, at den virtuelle information opleves mere naturligt. Du har hænderne frie, og kan udføre en arbejdsopgave imens, f.eks. få virtuelle trin for trin instruktioner gennem brillen. Igen ser vi et element af træning og funktionsoplæring.
Præcis som ved Virtual Reality, så kan du også i forhold til AR/MR tilføje grader af interaktion, f.eks. i et format, hvor brugeren inviteres til at flytte rundt på den virtuelle information, skalere den op og ned i størrelse, eller lægge andre objekter, farver, mønstre eller animationer til oplevelsen.
Som formgiver kan du bruge Augmented Reality teknologien til at visualisere designforslag, f.eks. placere den prototype af en stol, du er i gang med at skabe, ved det spisebord, du allerede har produceret, og før du har set dig om, er I tolv til bords, og farver på betræk eller træsorter er undervejs skiftet ud.
Helt generelt, så er teknologierne gode til at illustrere dimensioner på produkter og relationsforhold, når et produkt placeres i samspil med omgivelserne. Det er typisk noget, som formgivere også selv er rigtig gode til. Men det er omvendt ikke altid gældende for dem, der er aftagere til produktet.
Det er også værd at tænke på, at i det øjeblik du integrerer virtuel teknologi i din formgivningsproces, så reducerer du ofte dit materialeforbrug og produktionsomkostninger. Ganske enkelt fordi du i din vej mod det færdige produkt kan minimere fremstillingen af fysiske prøvemodeller.

Tip

Har du endnu ikke prøvet AR, så tag et kig på AR.js studio (open-source), den kommercielle app 8thwall, eller Adobe Aero. Hvis du arbejder med beklædningsgenstande eller smykker, som du vil vise på en krop, kan du prøve LensStudio fra Snapchat. Har du endnu ikke en 3D model af dit arbejde, så kan du med mobil apps som RealityScan fra Unreal eller Scaniverse, starte med at 3D scanne et af dine fysiske unikaarbejder.

Artificial Intelligence (AI) og Blockchain

Artificial Intelligence (AI) er en teknologi, som i korte træk gennem algoritmer og maskinlæring kan analysere store mængder af information, og se mønstre i disse.
I praksis anvendes AI f.eks. til at fremstille billeder, video eller forskellige typer af tekstudsagn, og det er redskaber du kan anvende som et inspirationsværktøj i din designproces, f.eks. til brainstorming eller udvikling af skitser. På flere AI-billedplatforme kan du også få systemet til at skabe variationer over dine egne fotos. Tænk på, at være så konkret og detaljeret i den beskrivelse, du leverer til AI-platformen. For billeder bør du beskrive: Tema, farver, fremtrædende objekter, omgivelser eller baggrund, stilart, samt den størrelse, du ønsker billedet i.
Når du skaber tekst, så gør rede for, om det skal være en produktbeskrivelse, et essay, en biografisk tekst, et rim, et resume, eller en tekst i punkt- eller listeformat. Husk altid at angive, at dit billede er fremstillet ved brug af AI, hvis du anvender det i kommerciel sammenhæng.
Blockchain er en anden type af værktøjer, som også naturligt vil finde vej til din digitale værktøjskasse som formgiver. Teknologien udmærker sig ved, at den er god til at dokumentere og registrere ejerskab og oprindelse af information i forskellige formater (f.eks. tekst, billeder, 3D objekter, animation, og video).
Det betyder, at du med teknologien ved hånden kan gøre omverdenen opmærksom på, hvad der startede som en tanke i dit hoved, og på den måde til en vis grænse beskytte dit design. Har du først lagt informationen, f.eks. en digital vase, ind i en blokkæde, vil du også kunne sælge den som et digitalt værk. Det kaldes også en NFT. Markedet for salgsplatforme til digital kunst er stadigt voksende, med OpenSea som en af de første og største.

Faktaboks

Det er altid godt at have et mål, når man udvikler billeder med AI, og det kunne som formgiver f.eks. være at skabe et print til et stykke tekstil, et mønster til en sandblæst overflade på glas, eller en reliefvirkning eller et ornament til et smykke. Alt det er faktisk muligt med AI. Printet kan du bagefter arbejde videre med, f.eks. i andre softwareløsninger, eller få trykt ud som stencils, hvis du vil bruge dem direkte i din formgivning. Vær opmærksom på, at du f.eks. kan anvende et AI genereret print både på fysisk producerede varer, såvel som til digitale assets.
Platforme til fremstilling af AI-billeder er f.eks. Dall-E, Firefly, Midjourney, og RunwayML. AI tekster kan du f.eks. fremstille i ChatGPT fra OpenAI.

Kom i gang med teknologierne

Et helt centralt udgangspunkt, når man ønsker at anvende digital teknologi uanset type er, altid først at stille sig selv spørgsmålet, hvad skal teknologien hjælpe mig med. Hvad er det for en udfordring, den skal løse, og som ikke kunne være løst bedre, billigere og måske hurtigere på mere klassiske måder. Som formgiver er det også helt centralt, at teknologien ikke kompromitterer håndens og åndens arbejde. Kunsthåndværk og design skal fortsat været karakteriseret ved den tydelige harmoni og balance mellem håndværk, æstetik, funktionalitet og kvalitet.
En anden vigtig pointe er, at de nye digitale redskaber sjældent vil stå alene, men oftest anvendes sammen med andre værktøjer f.eks. 3d modellering, 3D scanning, 3D print, samt naturligvis mere klassiske håndværksmetoder og teknikker.
Når det er sagt, så kan du i praksis integrere AI, blockchain samt VR/AR/MR i hele den kunstneriske værdikæde. De kan typisk opsummeres til tre enkle fordele:

1/ Anvend AI, VR/AR/MR til inspiration, visualisering og optimering af arbejdsopgaver i din formgivningsproces.

2/ Teknologierne er gode til fremstilling af markedsføringsmateriale.

3/ AI, VR/AR/MR kan åbne døre til nye digitale afsætningskanaler, altså nytænkning af forretningsmodeller og mulighed for salg af dine designs og unikaarbejder som digitale værker. Det kan f.eks. være som NFT’er eller digitale assets til brug i computerspil, VR-verdener eller AR-oplevelser.

Grønt mønster fremstillet ved hjælp af generative AI, og efterbehandlet i Adobe Creative Cloud. Louise Koch, 2023.

Vil du gerne hurtigt i gang, så prøv at skabe et digitalt print på en AI-platform.
Sæt dit præg på Metaverset. Hvis virtuelle verdener skal opleves meningsfulde, er der brug for formgivere, der kan tilføje stoflighed til fremtidens internet i 3D.

Referencer

Hardware
https://www.meta.com/dk/quest/quest-3/
https://www.microsoft.com/da-dk/hololens

Software
https://unity.com/
https://unity.com/learn
https://www.unrealengine.com/en-US

3D Scanning – mobil apps
https://www.capturingreality.com/
https://scaniverse.com/

360-film
Matterport.com
https://skybox.blockadelabs.com/

AR platforme
https://ar-js-org.github.io/studio/
https://www.8thwall.com
https://www.adobe.com/dk/products/aero.html

3D modellering
https://www.blender.org/
https://masterpiecestudio.com/masterpiece-creator

AI Tekst og billed og video
https://openai.com/chatgpt
https://openai.com/dall-e-3
https://www.midjourney.com
https://www.adobe.com/sensei/generative-ai/firefly.html
https://runwayml.com/

NFT-platform
https://opensea.io/

Supplerende litteratur

Ball, Mathew: The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Liveright. 2022.

Bailenson, Jeremy: Experience on Demand: What Virtual Reality is, how it works, and what it can do. W. W. Norton & Company. 2018.

Barfield, Woodrow: Blitz, Marc J. (Editors): Research Handbook on the Law of Virtual and Augmented Reality. Edward Elgar Publishing. 2018.

Billinghurst, M: Augmented Reality – An overview. IN: Geographies of the Internet. Routledge. London. 2020.

Brunner, M.: Jodlbauer, H.: Bachmann, N.: Tripathi, S.: Implementing Virtuality in Production – a Design Science Approach. Procedia Computer Science. Elsevier. 2023.

Caldwell, Craig: Story, Structure and Development: A Guide for Animators, VFX Artists, Game Designers, and Virtual Reality. CRC Press. 2017.

Chandrashekhar, A.: Saheb, Shaik Himam: Panda, Sandeep Kumar: Balamurugan, S.: Peng, Sheng-Lung (Editors): Metaverse and Immersive Technologies: An Introduction to Industrial, Business and Social Applications. Scrivener Publishing LLC. 2023.

Dwivedi, Yogesh K. et al.: Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice, and policy. International Journal of Information Management. Elsevier Ltd. 2022.

Salvendy, Gavriel & Karowsky, Waldemar (Editors): Handbook of Human Factors and Ergonomics, John Wiley & Sons Inc, USA. 2021.

Mere viden i arkivet

Formkraft rummer et stort digitaliseret arkiv af tidsskrifter fra 1948- 2009 samt udstillingskataloger til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 1995-2021. Læs tidsskrifter og udstillingskataloger her

 

Få nyheder fra Formkraft

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag nyheder om nye artikler samt viden fra området i form af konferencer, litteratur og andre relevante kilder til viden om kunsthåndværk og design. Tilmeld dig her