I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Trivsel Æstetik Bæredygtighed Kunsthåndværk Smykker Statens Kunstfond Universelt design Når designere og arkitekter indretter vores samfund, er universelt design det nøglebegreb, der udvider elastikken i “one size” til at passe alle brugernes mangfoldighed af størrelser, funktionsniveauer og behov.
Læs artikel
Kilde: Retsinformation   Statens Kunstfond Statens Kunstfond støtter kunst i det offentlige rum. Konsulenterne er rekrutteret for fire år i et samarbejde mellem Statens Kunstfond, Slots- og Kulturstyrelsen, Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Læs leder
Den Frie Oslo Plads, København Til 20112 Statens Kunstfond 1990 – 1992. udskrev Statens Kunstfond en lukket konkurrence om en textil Sammen med de fire tæpper til festsalen vil jeg gerne kunne udsmykning af museets festsal. Den Frie Oslo Plads, København Til 20112 Statens Kunstfond 1990 – 1992.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
hele seks af de otte medlemmer For ikke at risikere at antaste det solgt arbejder – endda til blandt gode samarbejde har de besluttet, andet Statens Kunstfond, at Octo ikke skal være en forening, man kan melde sig ind i. Statens Kunstfond, Kunstindustrimuseet og Temple Isaiah i New York har købt arbejder af hende.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Den stående af Nanna Hertoft, dansk for- udsigter samt det faktum, at der prakti- store firedelte vævning, Kaleidoskop (se mand for Den Nordiske Textiltriennale, seres uensartede momsregler for kunst- billedet), blev købt afNy Carlsbergfondet, nernes salg af egne værker, der reelt mens Statens Kunstfond erhvervede to Randi B.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Sekretariatchefi Statens Kunstfondfru Birkelund Den frie kunst kan udvide oplyser helt kontant, at kunsthåndværkere ikke er inde i arkitekturen det billede, og det vil kræve en lovændring at få dem med. Statens Kunstfond vejleder i bekræftende fald byg- Efteruddannelse for kunsthåndværkere herren.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
MEDDELELSER Statens Kunstfond meddeler håndværk og design. ind- Statens Kunstfond står der, at køb af billedkunst…& Årsberetningen ligger som en fælles overskrift fås hos Statens Kunstfond. for alt, hvad Statens Kunstfond gør, er altså kvalitet. Ansøgningen sendes til Statens Kunstfond, Sankt Annæ Plads 12 B, 1250 København K.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer