I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

væver og en afårets modtagere af Statens Kunstfonds treårige Billedsprog i Billedvæv arbejdslegat, nye arbejder og tidli- gere, større udsmykningsværker Det figurative er det fælles grund- på Vendsyssel Kunstmuseum i tema for gruppen "Billedsprog i Hjørring 25. Danske Kunsthåndværkere rekvireres hos Statens Kunstfond og 6.
Relevansscore: 0,49
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
og hvad er nu det for passende sammenhæng, som solgt et til Statens Kunstfond hjørne af værkstedet med noget?« jeg for det meste selv opfinder. Og i 2001 fik Grethe Wittrock tildelt det tre-årige arbejdsstipendium fra Statens Kunstfond. Danish Crafts og Statens Kunstfond.
Relevansscore: 0,49
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Jeg undrer mig

Speakers Corner
Jeg har gået og funderet over, hvorfor Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum, er blevet udlagt til Billedkunstudvalget. ingen repræsentanter fra de øvrige fagudvalg under Statens Kunstfond. Bestillingsværker til det offentlige rum varetages af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.
Relevansscore: 0,49
Læs speakers corner
Herefter tages læse- værker blevet perspektiveret, og i ren ved hånden og føres gennem Statens Kunstfond år har museet budt på en udstil- den nye digitale verdens redska- ling af fransk Art Nouveau Kera- ber og muligheder. ning og masser af opmuntring og beretning fra Statens Kunstfond.
Relevansscore: 0,49
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
med et to-årigt igangsætningsstipen- dium fra Statens Kunstfond "på lommen" og efter et par måne- ders ophold i Paris, hvor de lavede en ironisk film om mode. Samtidig føler jeg, at jeg er på det rette spor i forhold til det, jeg gør." Ann Lilja har i år modtaget Statens Kunstfonds 2-årige igangssætningstipendium.
Relevansscore: 0,32
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Der kan indleveres STATENS KUNSTFOND rens salg af egne kunstgenstande 1-6 arbejder. Westergaard, udstillingen ved Statens Kunstfond uddeler i Det kommer til at berøre de kunst- Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 håndværkere, som nu er moms- foråret 1995 arbejdslegater, rejse- fritaget, fordi de fremstiller unika København K.
Relevansscore: 0,48
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer