I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

En bedømmelse af disse skolernes designafdelinger i afgængere viser, at den nye Kø-benhavn og Århus mens uddannelse giver meget bevæge- lige og bredt orienterede designere Undervisningsministeriet tager sig af Danmarks Designskole, Kolding der har en større horisont end deres Kunsthåndværkerskole og Grafisk Højskole.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
Kursus be- gyndtc i 1939, og Eleverne opnaaede fra første Færd Støtte fra Undervisningsministeriet. Ogsaa til dette Kursus kan Eleverne opnaa Tilskud fra Undervisningsministeriet. Kursus be- gyndtc i 1939, og Eleverne opnaaede fra første Færd Støtte fra Undervisningsministeriet.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1963 Nr. #2
det af Undervisningsministeriets Byggeforsk- ningsudvalg foreslåede har måske ikke været trukket tilstrækkelig hårdt op (selv om det blev skrevet så populært som muligt), 2. Figur 10a Undervisningsministeriets Byggeforsk- , Figur 10a Undervisningsministeriets Byggeforsk- ,
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Besættelsen af den med spænding imødesætte design-konsu- lent-stilling under fællessekretariatet for Designuddannelserne i Danmark er sat i bero på grund af midlertidigt ansættelsesstop i Undervisningsministeriet. Umiddelbart efter blev hele Undervisningsministeriet ramt af et midlertidigt ansættelsesstop.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer