Astrid Skibsted, Biennalen 2023
Astrid Skibsted og Michelle Yi, Biennalen 2023
Leder

Crafted realities – en verden af muligheder


Efter coronanedlukningen og opblomstringen af digitale møder, er de teknologiske muligheder sat på turbo. Vi er blevet mestre i at se verden gennem en skærm, og flertallet kaster sig begejstrede over nye tekniske funktioner. Den seneste bølge er båret af AI medfølgende lige dele fascination og bekymring. Metaverset tilbyder nye mødeplatforme og brandingmuligheder for internationale virksomheder, alle og enhver kan stille spørgsmål til chatrobotter, og mulighederne for at udnytte det synes ubegrænsede.

Parallelt med denne udvikling dyrker vi analoge oplevelser, materialer og sansningen af disse. Kunsthåndværk – eller craft – har aldrig været mere populært på internationalt niveau. Behovet for at dyrke et håndværk er stigende, og de både mentale og fysiske gevinster ved at dyrke et håndværk bliver dokumenteret og undersøgt i forskning. Der er med andre ord et opsving for materialebaseret kunst og håndværk.

Derfor kan det måske undre nogle, at Formkraft og Danske Kunsthåndværkere & Designere med Biennalen 2023 sætter fokus på konvertering, digital craft og kunstig intelligens. Forklaringen er simpel. Kunsthåndværkere og designere har altid været nysgerrige på nye materialer, teknikker og metoder. Derigennem udvikles formsprog, æstetik, funktioner og kunst. Når man kigger i arkivet på Formkraft bliver den løbende fascination og inddragelse af nye teknologier og redskaber tydelig fra EDB’ens indtog til 3D print og Virtual Reality. Digitale redskaber som i dag er en naturlig del af værktøjskassen i kunsthåndværk- og designfeltet.

Netop ved at undersøge nye teknologiers muligheder, begrænsninger og faldgruber får kunsthåndværkerne og designerne nye arbejdsrum – og måske nye brugere og beskuere. Eller de får vished om, hvad der kan vælges fra.

Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2023 er en taktil og materialenær oplevelse trods sit digitale omdrejningspunkt. Værkerne står stærkt alene, suppleret af en digital version i metaverset, som giver et andet blik på det visuelle udgangspunkt.

Men der er andre elementer end det digitale formidlingspotentiale, som vi ønsker at undersøge i Formkraft. Metaverset og AI vil givetvis medføre nye måder at forstå og arbejde med kunsthåndværk og design, og dermed vil der helt sikkert ske ændringer i kunsthåndværkere og designeres arbejdsvilkår.

Hvilke problemstillinger opstår angående ophavsret i metaverset? Hvordan kan kunsthåndværkere og designere sikre rettigheder over egne værker? Hvilke forretningsmuligheder lukker metaverset op for?

Wang & Söderström. Biennalen 2023
Wang og Söderström, The Liminal Eatery, Biennaleprisen 2023
Foto: Tableau

Et spørgsmål om energi

Vi er også nødt til at tale om bæredygtighed og det ansvar der følger med at lave produkter – fysiske såvel som digitale. Internettet udleder lige så meget CO2 som hele verdens samlede flytrafik. Mens vi hylder teknologiske muligheder, bruger vi altså meget energi uden at interessere os for, hvor meget vi belaster klimaet. Ligesom med fysiske produkter er det bydende nødvendigt, at vi overvejer, hvilke virtuelle og digitale produkter vi skaber og hvorfor. Lidt frækt kan man måske sige, at hvis de virtuelle og digitale produkter ikke bliver brugt, eller kun bliver brugt lidt, ja så har vi spildt en masse energi, som vi kunne have brugt til noget bedre. Og endnu frækkere, at hvis de blot produceres med vækst og mersalg for øje, så misser vi en mulighed for at udvikle et nyt paradigme, der hylder lang levetid, høj brugsfrekvens, ansvarlighed og eftertænksomhed i forhold til de produkter, vi anskaffer.

Og hvad med den tid vi bruger på skærm eller i en digital verden? Lige for tiden frarådes det, at børn under to år sidder med en skærm selv i ganske kort tid. Hvad mon det betyder for os, der er voksne – og hvad mon det kommer til at betyde for vores livskvalitet, når den digitale verden smelter endnu mere sammen med den fysiske verden?

Lad os løfte i flok og bruge kombinationen af håndværk og teknologi i design og kunsthåndværk til at ændre verden, så kommende generationer også kan være her.

 

Læs med når Formkraft undersøger digitale muligheder, og hvilken betydning de har for kunsthåndværk og design. Artikler udgives løbende.

Biennalen for Kunsthåndværk & Design

Hvert andet år sætter Biennalen fokus på aktuelt dansk kunsthåndværk og design med et stærkt formidlingsprogram, en Open Call-udstilling og den eftertragtede Biennalepris på 100.000 kr., generøst skænket af Danmarks Nationabanks Jubilæumsfond. Til hver Biennale knyttes et højaktuelt tema, der skal være med til at sikre kunsthåndværkets faglige udvikling og samfundsmæssige relevans.
Udstillingsperiode: 13. oktober – 12. november 2023

Sted: Copenhagen Contemporary, HAL 6, Refshalevej 173 A, 1432 København K

1. november afholdes symposiet ‘Crafting Realities’ på Det Kongelige Akademi. Symposiet markerer starten på Formkrafts kommende tema om digital craft. Læs mere

Læs mere om Biennalen

Mere viden i arkivet

Formkraft rummer et stort digitaliseret arkiv af tidsskrifter fra 1948- 2009 samt udstillingskataloger til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 1995-2021. Læs tidsskrifter og udstillingskataloger her

 

Få nyheder fra Formkraft

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og modtag nyheder om nye artikler samt viden fra området i form af konferencer, litteratur og andre relevante kilder til viden om kunsthåndværk og design. Tilmeld dig her