Thora Finnsdottir.- GenJord
Thora Finnsdottirs materialeprøver. GenJord
Artikel

GenJord – bæredygtig keramisk praksis


Vi kan asfaltere veje med overskud fra keramikproduktioner.

Interessen for keramik er eksploderet i de seneste år. Tusindvis af keramikglade amatører har kastet deres kærlighed på keramikken, og sammen med klimabevidste nyuddannede keramikere udgør det et stort spænd med mange modsætninger i en forbrugsverden, hvor der generelt bliver produceret alt for meget. Vi kan asfaltere veje med overskud fra keramikproduktioner.

Projektet GenJord er et forsøg på at finde en mere bæredygtig retning for keramikken. Nedenfor fortæller jeg om, hvordan projektet startede, visionerne, de foreløbige resultater og fremtidsønskerne.

Fakta

GenJord – Bæredygtig keramisk praksis er et projekt initieret af Århus Kunstakademi i samarbejde med keramiker Helle Bovbjerg. Målet er at styrke en bæredygtig tilgang til keramik og keramisk produktion blandt danske keramikere og billedkunstnere via undersøgelser, vidensdeling og netværk. Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Læs mere om GenJord

At gribe en kastet handske

Turde jeg gribe den handske, Århus Kunstakademi kastede i foråret 2023, for at indgå i et projekt om mere bæredygtige praksisser for keramikere? For hvad vidste jeg om bæredygtighed? Jeg vidste ikke meget, men jeg kunne måske finde nogen, der vidste mere og være med til at styrke min og vores fælles viden om feltet. Jeg var desuden nysgerrig på, om emnet berørte andre end mig. Kunne jeg være med til at skabe interesse for og viden om, hvor vores materialer oprindeligt er fra?

Det kunne være spændende at være med til at indsamle viden om, hvilken indflydelse producenternes indgreb på jordens overflade har, og hvilke forhold der er de steder, hvor der mines kobolt og andre ædle råstoffer i naturen.

Er det kobolt, jeg anvender, blevet til med hjælp fra børnearbejdere i afrikanske miner? Kan leverandørerne give os et fair billede af, hvor deres råvarer kommer fra?
Hvordan kan vi skabe en større bevidsthed om og interesse for, hvor vores råvarer kommer fra? Hvor langt har de rejst, inden vi har dem i hænderne på vores værksteder?

Disse spørgsmål interesserede jeg mig for i min egen keramiske praksis. Projekt Genjord giver muligheden for at finde svar og stille nye spørgsmål med ligesindede. Sammen kan vi mere.

Initiativtagerne

Projektgruppen bag GenJord er initieret af Århus Kunstakademi og mig selv. Fra akademiet deltager: rektor Marianne Gasbjerg, kursuskoordinator Kathrine Hee og projektmedarbejder  Michéle Holde.  Vi har suppleret os i arbejdsgruppen med tekstilkunstner og forsker i bæredygtige tekstiler Anne Louise Bang, to studerende fra akademiet, Karoline Bach Larsen og Ida Fonsleth, samt film og TV-produktionsteknikker Halfdan Kruse. Sammen udgør vi et stærkt team, der supplerer hinanden med forskellige baggrunde, viden og erfaringer.

Projektet var ikke blevet en realitet uden den store hjælp fra Århus Kunstakademi, der har skabt rammerne, og den generøse støtte fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for kunsthåndværk og design.

Bæredygtig produktion, genanvendelse af materialer og et nyt sprog

Deltagerne i GenJord består af unge og ældre keramikere fra hele landet med forskellige baggrunde, heriblandt også undervisere. Det første arrangement i GenJord var en workshop, hvor keramikerne skulle igennem en systemisk proces (keramik i et systemisk perspektiv), der giver en systemisk forståelse for praksisbaseret forskning, udviklet og guidet af Anne Louise Bang. Keramikerne har efterfølgende etableret sig i grupper, der arbejder selvstændigt med at foretage undersøgelser og analyser af udvalgte aspekter af emnet.

GenJord
Den første workshop, keramik i et systemisk perspektiv af Anne Louise Bang.
Foto: GenJord

Nogle grupper undersøger genanvendelse af materialer. Andre undersøger lavbrændt keramik og lertøj. Der arbejdes med sænkning af brændingstemperaturer og rå glasering, hvor første brænding springes over. En metode, der blev meget brugt af pottemagerne.

Der er kommet en samtale om, hvordan vi kan udvikle vores egen forståelse omkring bæredygtighed og bæredygtige tiltag i vores virksomheder og dermed få et sprog, hvor vi bliver bedre til formidling omkring vores egen tilgang til bæredygtighed.

Styregruppen bag GenJord er dertil opmærksomme på risikoen for ’greenwashing’ og inviterer til et oplæg om emnet den 26. august på DOKK1 i Aarhus. Foredraget er åbent og kan høres af alle.

Et venligt tryk på keramikbremsen

En gruppe keramikere arbejder specifikt med undervisning på højskoler, aftenskoler og ungdomsskoler. Interessen for keramik er eksploderet de seneste år, og der produceres i stor stil derudaf på steder som disse. Her er massive mængder af lerslam, skrotbunker og glasurrester, der kan indgå i et cirkulært system på skolerne.

GenJord
Ødelagte tallerkener knuses og bliver til et nyt materiale.

Gruppen arbejder med nye undervisningsformer og implementering af bæredygtige tiltag, der afprøves og formidles til eleverne. Det er vores ansvar at vise nye og andre veje i undervisningen end de, der præsenteres i øjeblikket. Vi har allerede modtaget positive tilbagemeldinger fra forsøg.

At arbejde med bæredygtige tiltag er ikke et quickfix. Det kræver en holdningsændring og implementering af nye vaner og mål for vores produkter og virke som professionelle keramikere. Det er komplekst, og kan virke meget luftigt, som flere af deltagerne referer til.

Som projektleder mener jeg, det at være i gang, sætte gang i en bevægelse og medvirke til en større bevidsthed blandt keramikere, er vigtigere end nogensinde. Vi har i GenJord ikke det perfekte svar og den rigtig løsning. Men vi kan være med til at pege på problematikker og udfordringer i faget. Det er også mit håb, der bliver vækket en lyst til, at den enkelte keramiker bliver mere bevist på området, og foretager nye valg i egen værkstedspraksis.

GenJord
Keramikerne i GenJord arbejder bl.a. med at omdanne eksisterende produkter til nye materialer.
Foto: GenJord

Klimaangst, fællesskab og hunger efter ny læring

At blive ramt af tvivlspørgsmål ”mon det nytter?” og ”gør det en forskel, det jeg har gang i?” Det er noget, vi ser blandt deltagerene, men vi ser også, at flere og flere har mod på at foretage tiltag og acceptere, at selv små tiltag kan være frugtbare. Det er ikke kun inden for keramikken, vi skal foretage valg. Det skal vi alle. Alle må bidrage til den grønne omstilling og blive bedre til at passe på vores planet.

Den massive interesse, der er for projekt GenJord, vidner om en stor nysgerrighed og hunger efter viden og ny læring blandt keramikere. Vi mærker desuden en glæde ved at være indbudt i et fælleskab.

GenJord
Keramiker Thora Finnsdottir har arbejdet med genanvendelse af materialer.

 

Interessen for at deltage i vores interne workshops og eksterne foredrag er stor. De eksterne foredrag er et redskab til at fastholde interessen og en mulighed for, at vi kan dele vores viden med så mange interesserede som muligt. Der er stor tilslutning til vores arrangementer, både blandt keramikere, men også andre kunstnere. På den måde breder projektet sig som ringe i vandet.

GenJord
Der er stor tilslutning til GenJords workshops og foredrag.
Foto: GenJord

International genlyd

Den 2. juni var der oplæg om GenJord projektet i forbindelse med en keramikkonference i Norge på Center for Keramisk Kunst af keramiker Lillann Ulverud. Hun har været på udveksling hos mig i to måneder gennem Norwegian Crafts, og har fulgt med som føl på GenJord.

Gennem projektet har jeg deltaget i USAs store konference for keramik The National Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA). Her mødte jeg flere af deres NCECAs Green Task Force medlemmer og oplevede en stor interesse for GenJord. Blandt de interesserede var professor Linda Swanson fra Concordia University i Montreal, der kommer til Danmark og holder et oplæg på Godsbanen i Århus den 8. juni. Alle er velkomne til at lytte med.

Den amerikanske organisation NCECA har fra deres Green Task Force gruppe ønsket, at jeg bidrager på deres åbne månedlige møde med et oplæg om GenJord. Jeg glæder mig til at være i dialog med dem.

Grøn omstilling og bæredygtighed kender ingen grænser, og det er oplagt at skabe netværksforbindelser landene imellem.

Vi fornemmer et stærkt behov for samling af keramikerne.

Fremtiden

Fra vi satte projektet i søen 2023, er det vokset enormt og vi rækker langt ud, også udover projektets ramme. Vi samarbejder med 40 inviterede keramikere, der alle har deltaget i to workshops.

Projektet er berammet til at slutte den 2.november med et brag af et symposium på CLAY keramikmuseum Danmark. Den dag lukkes museet for offentligheden og dagen sættes af til at præsentere gruppernes foreløbige resultater i form af små udstillinger med prøver og eksperimenter og pecha kucha oplæg fra grupperne. Der er indbudt til debat og oplæg med rig mulighed for netværk og vidensdeling. Arrangementet er for et fagligt publikum med plads til ca. 200 keramikere.

I netværket GenJord ulmer og gløder det med nye ideer til fortsat udvikling, der rækker længere end projektets afslutningsdato i november. Er vi så færdige og klar med et super svar og manualer til en bæredygtig praksis for keramikere vol.1? Det er vi næppe, men vi håber på at have inspireret en stor gruppe, der arbejder i det keramiske felt. At vi har sat ringe i vandet. At vi har skabt nogle gode forbilleder og en lyst til at tænke i mere omsorgsfulde løsninger for vores natur og jordens ressourcer ude på værkstederne og i undervisningslokalerne.

I styregruppen glæder os over at se GenJord vokse, og at tiltagene lever videre i nye spændende projekter. Vi fornemmer et stærkt behov for samling af keramikerne. Måske på et årligt GenJordsmøde, hvor vidensdeling og udveksling om bæredygtige tiltag kan fortsætte.

Arrangementer i GenJord

8. juni: talk med professor Linda Swanson fra Concordia University I Montreal og oplæg ved kunstner Honey Biba Berckelee. Godsbanen, Aarhus.

26.august: Oplæg ved Kirsti Reitan Andersen om greenwashing. DOKK1, Aarhus.

2. november: Symposium på Clay, Middelfart.

Læs mere om GenJord

GenJord er støttet af

Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design, Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje, Aftenskolernes pulje til Grøn Omstilling, Aarhus Kommune samt Dansk Oplysningsforbunds Initiativpulje.

Relevante links og læsning

GenJord

NCECA (National Council for the Education of the Ceramic Arts)

Green task force (GTF)
GTF er tilknyttet og arbejder inden for NCECA. Gennem principper om bæredygtighed, fællesskab og uddannelse arbejdes der for at opkvalificere kunstneres muligheder for at skabe en grønnere praksis med keramik og ler. Her finder man link til artikler, hjemmesider og videoer om emnet.

Statens Kunstfonds CO2-beregner
Statens Kunstfonds CO2-beregner er målrettet den danske kunst- og kulturbranche. Her finder du brugerguide og tips, så du nemt kommer i gang med at måle klimaaftrykket på dine projekter eller din bygning.

Tales of a red clay rambler (amerikansk podcast)
Keramiker Ben Carter har gennem mere end 10 år interviewet kunstnere fra hele verden om deres kunst, håndværk og kreativitet. Knapt 500 episoder.

457: Caroline Cheng on upcycling ceramic waste into environmental design. Cheng is the Executive Director of the art center, which promotes ceramics throughout China, and has studios in Hong Kong, Shanghai, Dali and Jingdezhen.

458: An interview with Robert Harrison and Danielle O’Malley about the history and goals of the NCECA Green Task Force. The group works to educate and empower artists to engage in sustainability and environmental stewardship.

459: A panel discussion on taking an environmental approach to making with Marianne Chénard, Julia Galloway and Ché R. Ochtli.

Glasknuser fra Cerama
Glasknuseren er et praktisk værktøj, hvis du har mange glasrester og gerne vil omdanne disse til knust glas, som du kan bruge til dekoration eller til støbning i en af vores støbeforme.

Sisæt fra Anla Glas
Sættet er oplagt at bruge i forbindelse med at lave egne fritter og pulver i glasknuseren.

Ignorance is Bliss er et kontinuerligt designprojekt grundlagt af Agne Kucerenkaite. Det forskningsbaserede projekt udnytter industriaffald og sekundære materialer og omdanner dem til indvendige og udvendige produkter af højere værdi.

Claire Ellis Ceramics
Claire Ellis er en canadiskfødt keramisk kunstner, designer og kok med base i Melbourne. Hun fokuserer på at inkorporere transformerede lokale biprodukter i sit arbejde, herunder glas, plastik, æggeskaller, keramisk vaskeslam, knust keramik og sten.

Kristine Harper: Æstetisk bæredygtighed

Mere viden i Formkraft

Arkivet i Formkraft rummer mange spændende artikler om bæredygtighed, holdbarhed, materialer med videre. Søg på relevante emner eller læs disse udvalgte artikler:

Den bæredygtige ting: en hyldest til det rå og foranderlige

Af Kristine Harper

Det mest bæredygtige designobjekt er råt, foranderligt og ufærdigt. En måske umiddelbart mærkværdig påstand at starte en artikel om bæredygtighed med, da bæredygtighed ofte forbindes med holdbarhed og varighed, med det formfuldendte og solide. Ikke desto mindre er min teori, at det mest bæredygtige objekt er foranderligt, ufærdigt og ja, råt. Bæredygtig råhed vender jeg tilbage til – lad os først kigge nærmere på det volatile, ufærdige element, der kendetegner det bæredygtige objekt. Læs artikel

Margrethe Odgaard's dug 'Fold Unfold Fly',
Margrethe Odgaard's dug 'Fold Unfold Fly'.
Foto: Jens Juul

Bæredygtig fremtid gennem sanselig revolution

af Signe Griffin, tekstildesignstuderende, Designskolen Kolding

Kan en sanselig tilgang til verden være en måde at skabe omsorg for det, der omgiver os? Tekstildesignstuderende Signe Rødkjær Griffin undersøger, hvordan sanselige erfaringer og kropslig viden om materialitet kan skabe grobund for en mere bæredygtig fremtid. Læs artikel

Birgit-Marie_Foto-af-Kirstine-Autzen
Replated af Birgit Marie Østerby.
Foto: Kirstine Autzen

Debat. Too good to throw: Bedre forbrug med kunsthåndværk og design

 

Hvad kendetegner fremtidens forbrug? Hvor mange nye ting må vi blive ved med at købe og eje? Deltag i debatten på Folkemødet lørdag den 15. juni.

Læs mere

Christina Christensen dandelion
Væver Christina Christensen