Redaktionsråd

Til udarbejdelsen af temaer og den redaktionellinje for Formkraft er der nedsat et redaktionsråd, bestående af:

Heidi Laura, journalist og forfatter, ph.d.
Heidi Laura er kulturjournalist ved Weekendavisen, hvor hun især skriver om design, æstetik og materiel kultur. Desuden forfatter til en række bøger, senest om Bjørn Wiinblad og efterkrigstidens bløde modernisme. Som medredaktør på Formkrafts første udgivelse har hun bidraget med en skarp redaktionel linje, en artikel om holdbarhed (link til artikel) og en iderigdom, som afspejler hendes store nysgerrighed inden for feltet.

Anders Munch, dr.phil., ph.d., cand.mag. i idéhistorie og kunsthistorie.
Professor i designhistorie ved Institut for Design og Kommunikation, SDU Kolding. Anders er repræsentant i Nordisk Forum for Designhistorie, der blandt andet samler forskere fra alle de nordiske landes design- og kunstindustrimuseer. Aktuelt arbejder Anders på et projekt om de nordiske designkulturers transformationer fra 1960 – 1980. Anders har udgivet bøger og artikler og sidder med i redaktionsrådet for Formkraft, hvor han ud over at bidrage med artikler, fungerer med som medredaktør, på kommende tema om designudstillinger, og er desuden med til at forme retningen for Formkraft. Og, ej at forglemme, så var det Anders, der efter mange overvejelser fandt på navnet Formkraft.

Lars Dybdahl, mag.art. designforsker og forfatter.
Lars Dybdahl har et mangeårigt engagement i kunsthåndværk og design. Lars har været med på Formkrafts rejse siden begyndelsen og har været med til at gennemgå alle de tidsskrifter der er blevet indscannet og som nu findes digitalt på Formkraft. Lars er forfatter og medforfatter til en lang række bøger inden for feltet. Og til Formkraft bidrager han med sin enorme viden om design og kunsthåndværk for at sammensætte de bedste temaer og den redaktionelle linje for Formkraft.

Anne Louise Bang, Docent, ph.d.
Anne Louise Bang er tekstildesigner og forsker i bæredygtighed og design. Til daglig er hun tilknyttet VIA University Colle​ge. Bangs forskning er praksisbaseret og eksperimenterende indenfor feltet forskning- gennem-design. Hun interesserer sig for bæredygtighed, tekstil og dialogen mellem mennesker, med udgangspunkt i fysiske materialer og sanselighed. Med en stor passion for at udvikle og formidle viden i koblingen mellem praksis og teori beriger hun ikke bare sine studerende og et helt forskningsfelt, men også Formkraft. Bang har skrevet lederen til første tema om holdbarhed.

Mette Colberg, udøvende kunsthåndværker.
Mette Colberg er uddannet glasformgiver fra Det Kongelige Akademi – Design på Bornholm og fra Konstfack, University of Arts, Crafts & Design i Stockholm. Mette er derfor både praktisk og teoretisk i sin udøvende tilgang. I sit kunstneriske virke balancerer hun i et krydsfelt af genre. Glas og foto er gennemgående og dominerende i det kunstneriske udtryk hvor transparens kontinuerligt behandles. Mette Colberg sidder i redaktionsrådet for Formkraft, som repræsentant for DKoD’s Hovedbestyrelse og som udøvende kunsthåndværker. Mette bidrager til den redaktionelle linje og vil til kommende tema fungere som medredaktør.