Josephine Bourghardt, Emma Khan Fordæk Doolan: Nærvær. Det Kongelige Akademi. 2022.
Reportage

Nærværstyngde til fremtiden


I Meldahls Smedje på Holmen bliver du oplyst. Ikke kun gennem fysiske informationsskilte, film, modeller og større 1:1 arkitektur-mock-ups, men på den helt nærværende bane i helikopterperspektiv. For selvom det kan lyde som en åbenlys selvmodsigelse, er det, det ikke. Lad mig forklare:

Det er nærværende at læse og forstå Star Homes-projektet gennem film, billeder og modeller, hvor et prototype-hus i tropiske klimaer forbedrer og nytænker hygiejneforhold og ophold, så sygdomsspredning undgås mest muligt. Nærværende og rørende, fordi man fornemmer, hvordan sådan et hus gør en forskel for en afrikansk familie med børn, og på den lange bane kan være med til at kortlægge og dokumentere resultaterne af, om familien bliver mindre syg ved at omlægge deres fysiske rutiner i forbindelse med madlavning, toiletbesøg og ved at sove under myggenet. Projektet kører som forsøg i Afrika og Asien, hvor godt 110 hjem er bygget og i gang. Her vil beboernes adfærd og sygdomshistorik blive fulgt og sammenlignet med familier i 440 ’normale hjem for regionen’ over en treårig periode.

Star-Homes_Mtwara_Tanzania_Ingvartsen-Architects_cLorenz-von-Seidlein
Star Homes projektet: et prototype-hus i tropiske klimaer forbedrer og nytænker hygiejneforhold og ophold, så sygdomsspredning undgås mest muligt.
Foto: Det Kongelige Akademi

Fra dette nærværende og lokale dokumentationsperspektiv er der ikke langt til at trække erfaringerne op i meta-niveau, for hvis Star Homes viser sig markant at forbedre sygdomsstatistikken i de udvalgte lande, er det relevant, oplagt og ja, ret så fantastisk at kunne rulle hele eller dele af projektet ud i resten af verden – til gavn for ufattelig mange mennesker og sundheden generelt.

Det er befriende, konkret og relevant. Især fordi COVID-19 har gjort os alle sammen ubehageligt bevidste om, at muligheden for endnu en pandemi med måske større og værre sygdomsperspektiver foreligger.

Det højere formål

Barren er med andre ord sat særlig højt, når de 25 projekter på udstillingen ADFÆRD / VELFÆRD sætter form på visionerne. Og det er befriende, konkret og relevant. Især fordi COVID-19 har gjort os alle sammen ubehageligt bevidste om, at muligheden for endnu en pandemi med måske større og værre sygdomsperspektiver foreligger. Samtidig var COVID en øjenåbner i forhold til, at indretning og arkitektur blev aktive medspillere, fordi vi var tvunget ind i situationer, hvor der skulle indrettes med afstand, og hvor venteværelser, fællesrum, supermarkedskøer og hjemmekontorene skulle gentænkes med fleksibiliteten og nærværet forrest.

Den erkendelse blev pludselig en lavpraktisk foranstaltning, som alle havde en holdning til og skulle forholde sig til for at få hverdagen til at virke. Design og arkitektur blev derfor utrolig meningsfuldt og nærværende for mange. Aldrig er der blevet bygget om, malet og sat så meget i stand i hjemmet, og derfor giver det endnu mere mening at opleve denne udstilling, hvor alternative sundhedsscenarier er tænkt et forskningsnøk videre i nye rammer og sammenhænge.

Udstillingens særkende er, at den viser store forsknings- og undervisningsprojekter og studieprojekter på lige fod.

Udstillingsarkitekt på Det Kongelige Akademi, Susanne Jøker Johnsen, er også kurator på ADFÆRD / VELFÆRD og har været med i bedømmelsesudvalget af de indsendte projekter.

Hun siger:

”Udstillingen er sammensat ud fra et ’Open Call’, hvor alle studerende, forskere og undervisere fra alle programmer og institutter på Design, Arkitektur og Konservering på Det Kongelige Akademi var inviteret til at byde ind med undervisnings-, forsknings- eller studieprojekter, der forholder sig til temaet – og hvor adfærd og velfærd er analyseret, fortolket eller viser nytænkning indenfor arkitektur og design.

Ved at kuratere en udstilling gennem denne åbne proces er der mulighed for at afsøge hele institutionen for projekter inden for et særligt tema. Udstillingens særkende er, at den viser store forsknings- og undervisningsprojekter og studieprojekter på lige fod. Mange af projekterne er lavet i samarbejde med eksterne aktører fra både erhvervslivet og den offentlige sektor, der viser, hvordan studerende kan arbejde med komplekse problemstillinger og viden, der ligger uden for deres eget fagområde, og skabe forslag til designløsninger, der skaber bedre velfærd.

Et eksempel er de tre studieprojekter Venter i Farver, Yuniform og Fra Form til Tekstil, der knytter sig til et tværfagligt undervisningsforløb i designmetode på designuddannelsen, hvor bachelor-studerende samarbejder med Copenhagen Health Innovation om sundhedsinnovation. Her har studerende gruppevis researchet og lavet udviklingsarbejde på Rigshospitalet og på Bispebjerg, Herlev og Gentofte Hospital, der er mundet ud i konkrete designforslag til en mere funktionel hospitalsbeklædning og en nyindretning af venteområdet på brystkræftafdelingen.”

Nærvær. Det Kongelige Akademi
Projektet NÆRVÆR er skabt af de de to designstuderende Josephine Bourghardt og Emma Khan Forbæk Doolan.
Foto: Det Kongelige Akademi

Ro og identitet i afmagtsituationer

Et andet projekt er NÆRVÆR, der sætter tekstildesign ind i en sygdomslindrende kontekst. Tekstilhistorien går tusind år tilbage og har altid haft et funktionelt aspekt, men med NÆRVÆR bærer de to designstuderende bag, Josephine Bourghardt og Emma Khan Forbæk Doolan, helbredsaspektet op i niveau. Tæppet er udviklet sammen med demenspatienter på et plejehjem og er en videreudvikling af idéen bag kugledynen, den ekstratunge dyne, der bruges til at berolige børn med angst og ADHD-diagnoser mfl. Konceptet er lidt det samme her: Ud fra devisen om at vi bruger vores sanser til at forbinde os med hinanden og forstå vores plads i verden, er tæppet designet med vægt og forskellige taktile sansestimuli, der har en beroligende effekt. Og fordi det er et tæppe, er det nemt at svøbe sig i og nemt at bruge for folk med særlige behov i alle aldre ­– over hele verden.

Den blottelse bliver mindsket igennem projektet, der lader patienten bevare værdigheden og en tilpasset individualisme, trods en hård diagnose på en institution langt fra hjemmet.

Også førnævnte projekt Fra Form til Tekstil nytænker hospitalstøj med afsæt i det identitetstab, man undergår, når man bliver indlagt på en intensivafdeling og skal iklædes de anonyme og lidet klædelige, hvide rober. Tøjet er derfor designet med brede ærmer, slidser og bindebånd, så det er nemt at tilgå slanger og andet i forbindelse med patientens behandling og medicinering. Og så er tekstilerne designet i forskellige mønstre, der tillader, at man kan mikse de forskellige dele og skabe sit eget udtryk for at bibeholde noget af den identitet, man normalt afklædes ved indlæggelse. Den blottelse bliver mindsket igennem projektet, der lader patienten bevare værdigheden og en tilpasset individualisme, trods en hård diagnose på en institution langt fra hjemmet.

Fra Form til Tekstil. Det Kongelige Akademi
Projektet Fra Form til Tekstil er et studieprojekt af ANNE-LAURA NILSSON, EHAB LILJEBLAD og SASHA BABENCO
Foto: Det Kongelige Akademi

Legepladser til børn med rygproblemer, stole til ældre borgere og pavilloner for unge med kognitive, fysiske eller synshandikap er andre projekter på udstillingen, der er værd at lægge mærke til. Flere af dem er skabt i samarbejde med Bevica Fonden, der har ’universelt design’ som afsæt for deres arbejde. ’Universelt design’ er et designgreb, der tænker alle borgere uanset handikap, race, køn, alder eller andre karakteristika ind i et givent design eller en given arkitektur. For hvordan kan man fx. åbne og gentænke navigationen i en bygning via lyd og lugtesans, så alle mennesker kan bruge den? Hvordan kan en stol redesignes, så den passer til den aldrende krops behov? Og hvordan kan man skabe en legeplads, der udover at være en legeplads for alle børn, desuden tilgodeser børn med specifikke rygproblemer?

re-designing_j46_furniture_for_our_future_selves
På et 12 dages kursus fik studerende fra masterprogrammet Future Design til opgave at gendesigne en stol, nemlig Poul M. Volthers J46 som reaktion på de demografiske forandringer og de ændrede forventninger hos fremtidens ældre generationer.
Foto: Det Kongelige Akademi

Alice Ellen Moltke Ladekarl, der har en baggrund i politologi og socialt entreprenørskab, virker i dag som projektleder på Det Kongelige Akademis afdeling for Erhverv og Innovation, hvor hun samarbejder med Bevica Fonden i partnerskabet ’Et inkluderede menneskesyn’ i Design og Arkitektur.

”Set med mine briller er udstillingen også vigtig, fordi den, som del af velfærdsdiskursen, sætter fokus på social bæredygtighed og et mangfoldigt menneskesyn i arkitektur og design. Menneskers diversitet og derved også forskellige behov er tydelig i udstillingen, og en lang række af de innovative velfærdsløsninger der præsenteres, adresserer meget konkret menneskelig mangfoldighed og forskellige livssituationer. ’Camp tillsammans’ er et eksempel på at bruge universelt design og mangfoldighed som drivkraft for nytænkning af fysiske rammer for fællesskaber: I forbindelse med design af pavilloner til Helsingborg Expo 2022 fik en gruppe studerende og en gruppe frivillige fra Sammenslutningen af Unge med Handicap mulighed for at mødes undervejs i udviklingen af designet for at diskutere fællesskaber, udfordringer og styrker ved forskellige funktionsevner og sanser. De studerende bragte denne indsigt og nuancerede forståelse af fællesskaber og et bredere brugerperspektiv ind i designet af pavillonerne.”

Alice Ellen Moltke Ladekarl er således ikke i tvivl om, at design og arkitektur i dialog med det universelle designbegreb skaber forandring, der vitterligt flytter grænser og skaber forbedrede resultater. At det betaler sig i konkret og overført betydning at slå fagligheder sammen i en tværfaglig tilgang, der sikrer, at projekterne kommer 360 grader rundt om en problemstilling.

Det er med andre ord en vægtig dagsorden, som Det Kongelige Akademi lader vandre mellem podierne i Meldahls Smedje frem til marts 2023.

Det er med andre ord en vægtig dagsorden, som Det Kongelige Akademi lader vandre mellem podierne i Meldahls Smedje frem til marts 2023. En dagsorden, der positivt og vidtløftig kræver, at du tager dig tid til at gå igennem projekterne. For så får du virkelig meget med hjem. Som et nyt syn på fremtiden set gennem design- og arkitekturforskeres originale og optimistiske briller, der vitterlig SER muligheder, og formår at gestalte dem for os andre med tonet tyngde og medmenneskeligt nærvær.

Om Adfærd/Velfærd

Udstillingen Adfærd / Velfærd præsenterer 25 projekter af studerende og forskere ved Det Kongelige Akademi. Udvælgelsespanelet bestod af interne og eksterne fagpersoner med ekspertise i netop adfærd, velfærd og sundhed som direktør for Dansk Design Center, Christian Bason, medlem af Folketinget og formand for regeringens epidemiudvalg (RV), Stinus Lindgreen, Ph.d. og lektor Silje Alberthe Kamille Friis, Ph.d.-stipendiat i folkesundhed, Thomas Chevalier Bøjstrup og udstillingsleder og kurator Susanne Jøker Johnsen.

15.09.2022 – 23.03.2023

Det Kongelige Akademi
Meldahls Smedie
Danneskiold-Samsøes Allé 51
1435 København K

Læs om udstillingen

Forfatterbio

Charlotte Jul er uddannet cand.mag i spansk, filosofi og design ved Københavns Universitet og har arbejdet som selvstændig skribent, redaktør, kurator, iværksætter og rådgiver de sidste 20 år indenfor kunsthåndværk og design. Hun har skrevet for udøvere, organisationer, museer, designbrands, aviser og magasiner. De sidste par år har hun modereret design talks, skrevet og rådgivet – bl.a. i 15. Juni Fondens Designudvalg, ligesom hun står bag flere bøger som hhv. Skribent og redaktør – heriblandt Danish Creatives, der tager afsæt i den kreative proces hos 15 kontemporære designere, kunsthåndværkere og kunstnere. www.charlottejul.com

 

Charlotte Jul

Tema: Trivsel

Formkraft vender blikket mod verden og undersøger, hvordan kunsthåndværk og design er med til at skabe større trivsel.

Læs tema

 

Mere viden i Arkivet

Arkivet på Formkraft rummer mere viden om mange emner. Søg eksempelvis på:

Universelt design

Udstilling

Materialer

Velfærd