I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

For at kunne undersøge Pantons tilgang til smagsbegrebet er det relevant at tage afsæt i den franske sociolog og antropolog Pierre Bourdieu (1930-2002) som en teoretisk tilgang til at forstå og kontrastere Pantons verdenssyn. Bourdieu har videnskabsteoretiske overvejelser om smag som værende socialt konstrueret.
Relevansscore: 0,50
Læs forskningsartikel

Biennalen

2007 Nr. #
…såvel design som kunsthåndværk i kraft af deres eksklusi- vitet som dannelsessignalerende mærkevarer og identitetsskabende markører, der – i den franske so- ciolog Pierre Bourdieus' ånd – socio-symbolsk for- tæller, hvem vi er – og hvad vi har råd til.
Relevansscore: 0,31
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer