I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Udviklingen af uddannelserne går hånd i hånd med en systematisk tilførsel af ny viden og teori– dannelse, men vil være bedst tjent med at foregå i det kreative og kunstneriske miljø, som de mange unge talenter vi ser udfolde sig idag tager afsæt i. Teorien er tilgængelig og Ü objektiv.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2007 Nr. #
Direkte på kant med det KREATIVITET OG INNOVATION er ikke identiske overleverede, men gerne med humoristiske betyd- størrelser, men begreber i tæt naboskab, og begge er ningsspil på traditionen, er det konceptuelle kunst- momenter i design og produktudviklingens teori og håndværk trådt i karakter.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2013 Nr. #
Polanyi understreger denne tanke ved at formulere en teori vedrørende det virkelighedsbegreb, som En sådan intuition, som Polanyi kalder det, er ikke en altom- den tavse viden i sidste ende relaterer sig til. Sometimes I read or hear it said when being val- historie og –teori på Chelsea College of Art and Design og har en Ph.D.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Mønsterstuderende Danmarks Designskoles hjemmeside Det har heller ikke været let med teorien, var også pudset af, da Kulturminister der er blevet indført på designskolerne. Kulturministeren blev nemlig ningsstuderende Leena Lundgaard og mødt af store bannere med parolen: Ulrik Martin Larsen synes ikke, at teori­ &#
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
I de følgende 3 Aars Syskole gennemgaaes alt fagmæs- sigt og rationelt fra Grunden gennem Teori, Klipning, Skoleuddannelsen afsluttes med en eksamen, til hvil- Prøvning, Syning, Presning og al Slags Kjolebroderi m. 3 Opgaver: 1) Teori. hvis Speciale var Pædagogik og Syteori.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer