I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Trivsel Trivsel Æstetik Æstetik Farver Historie Teori Udstilling Udstilling Verner Pantons visionære tanker og metoder taler ind i en Covid 19 krisetid, hvor den genvundne kollektive bevidsthed skubber samfundet i en ny retning. Bourdieu leverer således en empirisk funderet teori til analyse af smag.
Læs forskningsartikel
Udviklingen af uddannelserne går hånd i hånd med en systematisk tilførsel af ny viden og teori– dannelse, men vil være bedst tjent med at foregå i det kreative og kunstneriske miljø, som de mange unge talenter vi ser udfolde sig idag tager afsæt i. Teorien er tilgængelig og Ü objektiv.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2007 Nr. #
Direkte på kant med det KREATIVITET OG INNOVATION er ikke identiske overleverede, men gerne med humoristiske betyd- størrelser, men begreber i tæt naboskab, og begge er ningsspil på traditionen, er det konceptuelle kunst- momenter i design og produktudviklingens teori og håndværk trådt i karakter.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2013 Nr. #
Polanyi understreger denne tanke ved at formulere en teori vedrørende det virkelighedsbegreb, som En sådan intuition, som Polanyi kalder det, er ikke en altom- den tavse viden i sidste ende relaterer sig til. Sometimes I read or hear it said when being val- historie og –teori på Chelsea College of Art and Design og har en Ph.D.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
I de følgende 3 Aars Syskole gennemgaaes alt fagmæs- sigt og rationelt fra Grunden gennem Teori, Klipning, Skoleuddannelsen afsluttes med en eksamen, til hvil- Prøvning, Syning, Presning og al Slags Kjolebroderi m. 3 Opgaver: 1) Teori. hvis Speciale var Pædagogik og Syteori.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1958 Nr. #4
Det vil ikke sige andet, end at så er det færdige produkt for en gangs skyld bedre end teorien. Så om Svend Johansens arbejder kan jeg tale frit og uhæmmet af alle tyngende teorier Det er pudsigt, at selv en så fandenivoldsk natur som og kendsgerninger.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer