I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Udviklingen af uddannelserne går hånd i hånd med en systematisk tilførsel af ny viden og teori– dannelse, men vil være bedst tjent med at foregå i det kreative og kunstneriske miljø, som de mange unge talenter vi ser udfolde sig idag tager afsæt i. Teorien er tilgængelig og Ü objektiv.
Relevansscore: 0,43
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2007 Nr. #
Direkte på kant med det KREATIVITET OG INNOVATION er ikke identiske overleverede, men gerne med humoristiske betyd- størrelser, men begreber i tæt naboskab, og begge er ningsspil på traditionen, er det konceptuelle kunst- momenter i design og produktudviklingens teori og håndværk trådt i karakter.
Relevansscore: 0,41
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Biennalen

2013 Nr. #
Polanyi understreger denne tanke ved at formulere en teori vedrørende det virkelighedsbegreb, som En sådan intuition, som Polanyi kalder det, er ikke en altom- den tavse viden i sidste ende relaterer sig til. Sometimes I read or hear it said when being val- historie og –teori på Chelsea College of Art and Design og har en Ph.D.
Relevansscore: 0,39
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
I de følgende 3 Aars Syskole gennemgaaes alt fagmæs- sigt og rationelt fra Grunden gennem Teori, Klipning, Skoleuddannelsen afsluttes med en eksamen, til hvil- Prøvning, Syning, Presning og al Slags Kjolebroderi m. 3 Opgaver: 1) Teori. hvis Speciale var Pædagogik og Syteori.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer