I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Billedkunst og kooperativer I weekenden den 1 ,/2.november blev der under overskriften boligbyggerier, offentligt byggeri, byfornyelse og meget an- »Billedkunstnere i kooperativer« afholdt møde i Kunstner- det, dels i forbindelse med selve udførelsen, men også i form nes Hus i Århus med…
Relevansscore: 0,38
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
…Skolen for Brugs- kunstnere, kunsthåndværkere, designere og konservatorer kunst og Kunsthåndværkerskolen i Kolding, eet medlem ud- til udførelse af udsmykningsopgaver, byfornyelses– og beva- peges af Kunsthåndværkerrådet, Danske Kunsthåndværke- ringsprojekter samt eksperimental virksomhed.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer