I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

udøvende designere og kunsthåndværkere, arbejder for at vore uddannelser ikke halter efter Ti samfundsudviklingen men tvært imod er arnestedet hvor nye ideer og anskuelser kan udfor- Ti C dre vor tradition og kulturhistoriske stade. De fortjener en uddannelse, der kan leve op til deres høje ambitioner.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
This issue also nogle af årsagerne til omlægningen af with such rich diversity, never before with so includes reviews of other major exhibitions keramikuddannelsen. Masteruddannelsen elle fokus. de interna­ kun tage masteruddannelser, cand.phil design. Under­ for flere forskellige produktområder, får job efter endt uddannelse.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
De udstillede gen- stande vidner åbenlyst om en gennem lang tid opbygget omfat- tende font af viden, baseret på uddannelse, tradition og erfarin- ger, som har kunnet blomstre under de ekstremt gunstige vilkår, som designområdet har nydt godt af. Uddannelsen er 5 årig og hører under G Kulturministeriet.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
NYE UDDANNELSER. Uddannelsesnævnet for I EN ANDEN VERDEN. Textildesigner Anne Birgit- designuddannelserne har lagt sit forslag til de nye desig- te Hansen rejste næsten jorden rundt for at se på tekst- nuddannelser på ministerens bord. samt ved uddannelses– og kulturpolitiske spørgsmål.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
Idag arbejdes der eksperimenterende og fornyende på tværs af faggrænser, og dette understøttes på mange måder også i de uddannelsesmæssige, organisatoriske og formidlende sammenhæng. eller måske snarere Kulturministeriets uddannet- designuddannelse, smykket sammentræf af forskellige ser.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
oktober på Kunsthånd- værkerskolen i Kolding drog man konklusioner for uddannelse, formidling og udvikling til forbedring af dansk kunsthåndværks og designs muligheder og kvalitet. Anderledes synes det at være i uddannelsesfaget, hvor der er en befaling, ved befamling og tilbøjelighed til at rette opmærk- intimidering.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer