I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
Uddannelsen i Modefaget »Dansk Kunsthaandværk« har hedt Lederne af de tre Skoler, som dyrker I de efterfølgende 2 aar udbygges undervisningen. Det er dog i højere grad syteknik end mode- ligeledes fortsættes med større opgaver i de ældre klasser, tegning, undervisningen befatter sig med.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1956 Nr. #2
Mange forlagsfolk har deltaget i denne man bad den schweitziske bogkunstner Jan Tschichold undervisning og det tilsigtede resultat er vel det, at for- komme til England for at nyskabe typografien i Pen- lagsmanden med de lærte satsregler kan holde øje med, at bogtrykkeren udfører sit arbejde forsvarligt.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #8
Formaalet med den normale tegneundervisning er de danske Indlæg, der blev fremsat ved den 2. I et enkelt fag, reklametegning, er tegne- Kindt-Larsen holdt Foredrag om Kongressens Hovedemne: undervisningen dog baade et middel og et maal, idet den »Kunsthaandværkerens Uddannelse«.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
En bedømmelse af disse skolernes designafdelinger i afgængere viser, at den nye Kø-benhavn og Århus mens uddannelse giver meget bevæge- lige og bredt orienterede designere Undervisningsministeriet tager sig af Danmarks Designskole, Kolding der har en større horisont end deres Kunsthåndværkerskole og Grafisk Højskole.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1964 Nr. #2
Stoftrykkeren Marie Gudme Leth, der blev pioner inden for dansk stoftryk og i mange år ledede undervisningen på Kunsthåndværkerskolen i dette fag. SAMLET I dag, hvor det altovervejende flertal får denne og et hjørne adskilt undervisning, er det vanskeligere ved enkel sam- menligning at vurdere, hvor vidt undervisningens Sofabord.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1962 Nr. #9-10
Undervisningen er på 4 semestre, omfattende 80 lektioner. Undervisningen om- fatter også kursus i frihåndstegning, projektions- og perspektivtegning. Korrespondanceundervisningen foregår i Deres egen stue, så De kan deltage, hvor i landet De end bor. verks- og Kunstindustriskole«, og 1934 på undervisningens område.
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer