I arkivet kan du søge i tidsskrifter fra 1948 til 2009 samt i det nye Formkraft.

Skriv det du vil søge efter. Eksempelvis: et navn, keramik, udstilling, holdbarhed, universelt design mv.
Herefter bliver du præsenteret for de udgivelser, der indeholder dit søgeord. Du kan nu vælge sorteringsmulighed – fx at se de nyeste udgivelser først.

God fornøjelse.

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #1
Uddannelsen i Modefaget »Dansk Kunsthaandværk« har hedt Lederne af de tre Skoler, som dyrker I de efterfølgende 2 aar udbygges undervisningen. Det er dog i højere grad syteknik end mode- ligeledes fortsættes med større opgaver i de ældre klasser, tegning, undervisningen befatter sig med.
Relevansscore: 0,46
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1956 Nr. #2
Mange forlagsfolk har deltaget i denne man bad den schweitziske bogkunstner Jan Tschichold undervisning og det tilsigtede resultat er vel det, at for- komme til England for at nyskabe typografien i Pen- lagsmanden med de lærte satsregler kan holde øje med, at bogtrykkeren udfører sit arbejde forsvarligt.
Relevansscore: 0,42
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1948 Nr. #8
Formaalet med den normale tegneundervisning er de danske Indlæg, der blev fremsat ved den 2. I et enkelt fag, reklametegning, er tegne- Kindt-Larsen holdt Foredrag om Kongressens Hovedemne: undervisningen dog baade et middel og et maal, idet den »Kunsthaandværkerens Uddannelse«.
Relevansscore: 0,39
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer
En bedømmelse af disse skolernes designafdelinger i afgængere viser, at den nye Kø-benhavn og Århus mens uddannelse giver meget bevæge- lige og bredt orienterede designere Undervisningsministeriet tager sig af Danmarks Designskole, Kolding der har en større horisont end deres Kunsthåndværkerskole og Grafisk Højskole.
Relevansscore: 0,37
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1964 Nr. #2
Stoftrykkeren Marie Gudme Leth, der blev pioner inden for dansk stoftryk og i mange år ledede undervisningen på Kunsthåndværkerskolen i dette fag. SAMLET I dag, hvor det altovervejende flertal får denne og et hjørne adskilt undervisning, er det vanskeligere ved enkel sam- menligning at vurdere, hvor vidt undervisningens Sofabord.
Relevansscore: 0,34
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer

Dansk Kunsthaandværk

1962 Nr. #9-10
Undervisningen er på 4 semestre, omfattende 80 lektioner. Undervisningen om- fatter også kursus i frihåndstegning, projektions- og perspektivtegning. Korrespondanceundervisningen foregår i Deres egen stue, så De kan deltage, hvor i landet De end bor. verks- og Kunstindustriskole«, og 1934 på undervisningens område.
Relevansscore: 0,34
Læs tidskriftsnummer Læs tidskriftsnummer